Afkastoverblik april 2021

10.05.2021

Nyheder
Vækst-estimater i USA steg – med rygstød fra bl.a. flok-immunitet
Vækst-estimaterne for USA fortsatte deres fremtog i april, hvor forventningerne til 2021 nåede op på 6,3%, mens vækstudsigterne for 2022 nåede op på 4,0%. Blandt kilderne til økonomernes opjusteringer var bl.a. den høje andel af amerikanerne, der er blevet vaccineret. Flok-immuninetet har givet en tro på en normalisering, hvilket også er kommet til udtryk i amerikanske konjunkturbarometre, som bl.a. ISM.

Positiv udvikling i Corona-tallene nogle steder, men langt fra hos alle
Alt imens USA har opnået en meget høj vaccinationsandel på +70%, har Kontinentaleuropa haltet bagefter og har omtrent opnået det halve. De daglige smittetal er derfor væsentlig højere her end i USA – men dog slet ikke på det frygtligt høje niveau, som Indien slås med i øjeblikket. Japans smittetal har også været stigende, men dog stadig på et lav niveau, men Japans regering vil ikke tage chancer op til OL og har derfor foretaget nedlukning i dele af Tokyo.

Historisk stærk regnskabssæson - på en speciel baggrund
Verdens virksomheder er godt i gang med rapportering for første kvartal 2021 – og traditionen tro er de amerikanske selskaber hurtigst. Blandt de toneangivende selskaber i det amerikanske elite-indeks, S&P500, har 60% af virksomhederne rapporteret for første kvartal – og en historisk høj andel på 87% af virksomhederne har overrasket positivt. Merindtjeningen i forhold til foreventet har udgjort hele 23% i gennemsnit i de indtil nu aflagte regnskaber. De største positive overraskelser har været at finde blandt selskaber inden for forbrugsgoder, finans og konnunikation. Overraskelserne er et resultat af bl.a. god krisestyring, forsigtige indtjeningsestimater og en hurtigere end frygtet normalisering.

Markedsafkast
Verdens aktiemarkeder oplevede endnu en positiv måned i april – stærkt støttet af positive vækstudsigter for USA og en god regnskabssæson. Bl.a. derfor blev Nordamerika det bedste aktiemarked i april med en stigning på næsten 3% - med Europa næstefter med en stigning på omtrent 2%. Verdens nye aktiemarkeder var bl.a. under pres fra voldsomme smittetal i Indien, og verdens nye aktiemarkeder sluttede derfor cirka uforandret i april. Japan led også under voksende smittetal, om end fra et lavt niveau – og bl.a. derfor faldt japanske aktier næsten 4% i gennemsnit.

På det danske obligationsmarked har der været stor fokus på de konverterbare obligationer. Det stigende rente-niveau har gjort, at 30-årige obligationer med en kuponrente på 1,5% blev handlet omkring kurs 100. En væsentlig del af det konverterbare marked består af de meget store 1% serier med udløb i 2050 og 2053. Kursrisikoen på disse obligationer har været stigende, og markedet har haft svært ved at absorbere den stigende risiko. Obligationsafkastene har igen i april været noget blandede – specielt for de konverterbare obligationers ved-kommende. De længere løbende lavere forrentede obligationer har generelt givet negative afkast. For de højere forrentede obligationer har de ekstraordinære udtrækninger til juli terminen generelt været lavere end forventet. Det har givet positive afkast.
De seneste tal for udlandets ejerandel af danske konverterbare obligationer viste, at udenlandske investorer fortsat har øget deres beholdninger.

De lettere faldende amerikanske renter har overordnet støttet de nye obligationsmarkeder, og der har samtidig været gode nyheder fra nogle af de mest pressede lande. I Ecuador faldt valget ud til en markedsvenlig præsident og samtidig er der blevet gennemført en ny lov for centralbanken i landet. Fortsat høje oliepriser har i april understøttet olieproducerende lande som Angola og Nigeria. Stigningen i EURUSD med ca. 3% har reduceret afkastet i EM lokalvaluta set ud fra en dansk investor, da flere af de dollarrelaterede valutaer, som Colombia, Kasakhstan, Peru, Ukraine og Egypten er blevet svækket over for DKK. Fokus er fortsat på effekten af Covid-19 på de enkelte lande og om økonomierne kan komme tilbage på sporet.   

Kreditspændene kørte fortsat ind i april og sikrede positive afkast i high yield, mens de stigende underliggende statsrenter åd det meste af afkastet i investment grade. Markederne har tilsyneladendende fortsat tillid til en corona-normalisering henover sommeren. Forventningerne til den økonomiske aktivitet er fortsat høj, og hvis der skulle komme en afmatning, er forventningen, at ECB vil øge sit opkøbsprogram af virksomhedsobligationer.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.