Halvårsrapport 2022 for Investeringsforeningen Jyske Invest

31.08.2022

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt halvårsrapporten for 2022 på sit møde den 31. august 2022.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for foreningens 16 afdelinger for 1. halvår 2022 er et underskud på 3.885 mio. kr. mod et overskud på 1.545 mio. kr. i 1. halvår 2021.

Den samlede formueværdi i Investeringsforeningen Jyske Invest er ved udgangen af 1. halvår 2022 25.427 mio. kr., hvilket er et fald på 16,0% i forhold til ultimo 2021. Der har igennem halvåret været emissioner (netto) på i alt 364 mio. kr. Samtidig er der i 1. halvår udbetalt 1.309 mio. kr. i udbytter vedr. regnskabsåret 2021.

Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review af foreningens revisor.

Halvårsrapport 2022 kan ses på foreningens hjemmeside jyskeinvest.dk.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.