Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

28.04.2022

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • I afdelingerne Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL, Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL, og Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL er der foretaget mindre tilpasninger i oplysninger om afdelingernes miljømæssige og sociale karakteristika.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.