Halvårsrapport 2021 for Investeringsforeningen Jyske Invest

31.08.2021

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt halvårsrapporten for 2021 på sit møde den 31. august 2021.

Det samlede regnskabsmæssige resultat for foreningens 16 afdelinger for 1. halvår 2021 er et overskud på 1.545 mio. kr. mod et underskud på 2.338 mio. kr. i 1. halvår 2020.

Den samlede formueværdi i Investeringsforeningen Jyske Invest er ved udgangen af 1. halvår 2021 30.006 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,6% i forhold til ultimo 2020. Der har igennem halvåret været emissioner (netto) på i alt 1.510 mio. kr. Samtidig er der i 1. halvår udbetalt 685 mio. kr. i udbytter vedr. regnskabsåret 2020.

Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review af foreningens revisor.

Halvårsrapport 2021 kan ses på foreningens hjemmeside jyskeinvest.dk.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.