Ny information om investeringsfonde

04.01.2023

Den 1. januar 2023 trådte den såkaldte PRIIPS-forordning i kraft. Det betyder, at alle investeringsfonde til detailkunder vil offentliggøre endnu mere detaljerede oplysninger om bl.a. afkast, risiko og omkostninger i det nye dokument "Central Information", som erstatter det tidligere "Central Investorinformation" og ”Væsentligt investorinformation”.

Her finder du en gennemgang af de væsentligste ændringer.

Risikoindikator

Risikoklassificeringen vil fremover omfatte en bredere vifte af investeringsprodukter. Det betyder, at flere produkter skal være indenfor den samme skala 1-7. Derfor vil langt de fleste investeringsfonde, som tidligere har været risikoklassificeret, falde med 1-2 trin på risikoskalaen. MEN, den faktiske risiko, som du påtager dig via dine investeringer, er uændret - det er bare en anden skala, som udtrykker risikoen.

Resultatscenarier

Resultatscenarierne er nyt på Central Information. Scenarierne beskriver fire mulige scenarier; fordelagtigt, moderat, ufordelagtigt og stresset – og er beregnet ud fra historiske afkast.

Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Omkostninger

Her kan du se hvilke omkostninger, der er knyttet til produktet. Det gælder både omkostninger over tid, løbende omkostninger og omkostninger ved køb og salg af produktet.

Desuden får du nu oplysning om, hvor meget omkostningerne vil påvirke dit afkast, hvis du går ud af fonden på forskellige tidspunkter. Det har betydning, fordi omkostningerne som regel bliver lavere, jo længere du holder investeringen.

ÅOP udgår

Der vil ikke længere fremgå Årlige Omkostninger i Procent, det såkaldte ÅOP-omkostningstal. ÅOP fremgik ikke direkte af det gamle Central Investorinformation, men blev vist på blandt andet hjemmeside og ved køb og salg af investeringsfonde igennem dit pengeinstitut.


Vil du dykke ned i flere detaljer har Finans Danmark, Dansk Aktionærforening og Finanstilsynet sammen lavet en guide, som du kan læse her:

Ny og bedre information på vej til danske investorer (finansdanmark.dk)


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.