Finansmarkeder i Coronaens Tid

27.03.2020


”There are decades where nothing happens, and there are weeks, where decades happen”

Vladimir Lenin

 

Citatet af Lenin er et rammende billede på den tilstand finansmarkederne – ja hvis ikke hele verden -  p.t. befinder sig i.

Udbredelse af den frygtede corona-virus i resten af verden uden for Kina, oliepriskrigen imellem Saudi Arabien og Rusland, og ikke mindst finansmarkeder, der var blevet vant til stabile stigninger, har i løbet af de seneste uger forvandlet sig til ”the Perfect Storm” for investorerne. Finansmarkedet har reageret med voldsomt store udsving i priserne, og det er blevet sværere at omsætte værdipapirer. Faktisk skal vi helt tilbage til ”Black Monday” i 1987 og finanskrisen i 2008 for at se lignende store udsving på markederne.

Sagens alvor er nu erkendt, og det har på det seneste ikke skortet på hjælp fra hverken centralbanker eller politikere. Senest har den amerikanske centralbank sænket sin styringsrente med 1%, således at renten nu er de facto i nul. Dette er anden gang inden for knapt to uger, at centralbanken sænker renten imellem deres officielle pengepolitiske møder, hvilket i sig selv er et særsyn. Igen skal vi tilbage til finanskrisen for at se lignende indgreb. Samtidig med disse pengepolitiske lettelser, som vi har set fra mange andre centralbanker, har vi været vidner til genoptagelse af såkaldte QE programmer (QE = Quantitative Easing), hvor centralbanker køber både statsobligationer og realkreditobligationer for at understøtte markederne med likviditet, og sørger for at pengene strømmer uhindret i systemerne. Kort sagt gør centralbankerne en kæmpe koordineret indsats ved hjælp af de redskaber, de har til rådighed, for at hjælpe finansmarkederne til at genfinde fodfæstet.

Samtidig med, at corona-virus spreder sig med lynets hast i primært Europa men nu også især USA, forsøger politikere på tværs af Europa - og ikke mindst USA - at afbøde effekterne af de seneste inddæmningstiltag i de forskellige lande. Finanspolitisk vedtages historisk store tiltag således i et imponerende tempo for at imødegå den markante forværring af de makroøkonomiske nøgletal. De skræmmende dårlige nøgletal, som strømmer imod os globalt set, har sat de seneste ekstreme finanspolitiske tiltag i relief, og kun tiden kan vise, om det er tilstrækkeligt til at få økonomierne til at stabilisere sig igen. Indtil videre har de annoncerede vækstnøgletal for marts desværre bekræftet frygten for en global recession.

Den seneste udvikling viser, at myndigheder og politikere er klar til at anvende alle tænkelige værktøjer for at holde økonomierne gående, og til at hjælpe virksomheder igennem de værste uger og måneder. Dette vil fortsat give store udsving på markederne, men også håb om at de værste effekter kan afbødes, hvilket er positivt for investorerne.

For alle investorer kan det være overmåde vanskeligt at finde hoved og hale på de voldsomme markedsudsving. Det er derfor også meget svært – hvis ikke umuligt – at forudse markedsudviklingen bare på kort sigt.

Selvom det hele kan forekomme håbløst fra tid til anden som investor, er det vigtigt at huske på, at vi som investorer har vægtige forbundsfæller i form af centralbanker og politikere for at imødegå de værste både makroøkonomiske og finansielle følger. Ét er dog sikkert, vi befinder os alle på ukendt territorium.

 

 

 

 

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.