Fredsvalg til posten som investorrepræsentant i bestyrelsen i Jyske Invest Fund Management A/S

27.01.2023

Jane Soli Preuthun er valgt som investorrepræsentant i bestyrelsen for Jyske Invest Fund Management A/S, da hun var den eneste kandidat, der var opstillet efter udløbet af opstillingsfristen den 26. januar 2023 kl. 16.00. Jane Soli Preuthun er valgt for en et-årig periode og genindtræder som investorrepræsentant i Jyske Invest Fund Management A/S på det konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes efter selskabets ordinære generalforsamling den 27. februar 2023, jf. Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Jyske Invest Fund Management A/S.

Jane Soli Preuthun sidder i forvejen i bestyrelsen for de foreninger, der er administreret af Jyske Invest Fund Management A/S.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.