Udbytte udbetales ultimo januar 2023 – i visse afdelinger/andelsklasser

06.01.2023

Du kan se de forventede udbyttesatser for de børsnoterede afdelinger/andelsklasser i vores selskabsmeddelelse. De er beregnet pr. 31. december 2022 og er ikke revideret. Forventet udbytte er udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

Udbyttet bliver trukket fra den indre værdi (NAV) og dermed kursen i afdelingerne/andelsklasserne den 26. januar 2023 og vil være på din konto den 30. januar 2023.

Den sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte bliver derfor den 25. januar 2023.

Udbytterne vedrørende regnskabsåret 2022 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 22. marts 2023 og kan først derefter betragtes som endelige.

De forventede udbytter vedrørende regnskabsåret 2022 for nedennævnte udloddende afdelinger/andelsklasser udbetales senest umiddelbart efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 22. marts 2023:

  • DK0016112915 Jyske Invest Virksomhedsobligationer
  • DK0061676590 PM Virksomhedsobligationer
  • DK0060762466 Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL
  • DK0060185726 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer
  • DK0061676756 PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer
  • DK0061149119 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL

Læs mere om den senere udbetaling af udbytte i særskilt nyhed på https://jyskeinvest.dk/omjyskeinvest/nyheder.

Følgende afdelinger/andelsklasser er ikke børsnoteret og fremgår derfor ikke af selskabsmeddelelsen:

ISIN
Afdelings-/andelsklassenavn
Forventet udbytte pr. bevis i kr.
DK0061677051
PM Korte Obligationer*
0,00
DK0061676830
PM Lange Obligationer*
0,00
DK0061676673
PM Nye Obligationsmarkeder*
0,00
DK0061676913
PM Nye Obligationsmarkeder Valuta*
0,00
DK0061676590
PM Virksomhedsobligationer *
0,90**
DK0061676756
PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer*
0,00**
DK0061149119
Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL
0,00**
DK0060293298
Jyske Invest Obligationer Engros KL
0,00
*=andelsklasse
**=udbetales senest umiddelbart efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.