Afkastoverblik maj 2020

09.06.2020

Nyheder

Gradvis genåbning og hjælpepakker blev taget godt imod

  • Finansmarkederne nød i maj godt af gradvise genåbninger i flere lande – efterhånden som politikerne vurderede, at Corona-tallene tillod det. Ikke mindst kombineret med en række forholdsregler, men samtidig også i erkendelsen af, at de økonomiske konsekvenser af en længerevarende nedlukning kan blive næsten uoverskuelige. Derfor er de gradvise genåbninger også blevet garneret med gigantiske hjælpepakker. Oven i de nationale tiltag diskuterer EU en gigantisk hjælpepakke – Emmanuel Macron og Angela Merkel taler om 500 mia. EUR. Den tyske forfatningsdomstol kom dog et hår i suppen i form af, at støtteopkøb fra Den Europæiske Centralbank potentielt er forfatningsstridig i Tyskland.

Økonomiske nøgletal – det ser slemt ud, men er i bedring

  • Mere end 30 millioner har meldt sig arbejdsløse i USA de seneste uger. Økonomer vurderer, at op mod 10 millioner af disse risikerer ikke at komme i arbejde igen på kort sigt, når Corona lægger sig. Dermed er 10 års jobvækst forsvundet på en måned. Den amerikanske centralbank er meget opmærksom herpå, og flere stimulanser kan være på vej – oveni de massive kapitalindsprøjtninger, som amerikansk økonomi allerede har fået. Der er dog også lys at se. De fremadskuende industribarometre viste bedring ved seneste opgørelse. Både i USA og Europa. Der er lang vej tilbage, men tendensen er den samme som i Kina, hvor udbruddet skete allerede i december, og hvor konjunkturbarometrene omtrent er tilbage i neutralniveau, men dog ikke helt tilbage på niveauet fra før Corona brød ud.

Middel vurderet virkningsfuld mod Corona

  • Verdens investorer har stirret stift på Corona-tallene, men de har samtidig skelet en smule til, om der var midler mod Corona på vej. Allerhelst en vaccine, hvilket er tæt på utopisk på den korte bane, men alternativt også midler, der kan resultere i en mere moderat sygdomsforløb for patienterne i gennemsnit. Og til markedernes begejstring syntes sidstnævnte at være blevet tilfældet i form af Gileads produkt, Remdesivir, der oprindeligt er udviklet til behandling af leverbetændelse. Nyheden om test, der har reduceret dødeligheden op til 80% hos Covid-19 patienter, er blevet nikket anerkendende til hos både læger og investorer.

Markedsafkast

Optimisme på aktiemarkederne blev fastholdt i maj

  • Optimismen på verdens aktiemarkeder fortsatte i maj, hvor aktierne steg mere end 4%. Et dollarfald på mere end halvanden procent trak dog ned i afkastet for de danske investorer, idet verdens aktiemarkeder steg 2,66% målt i danske kroner. Optimisme omkring økonomiske nøgletal, midler mod Corona samt en positiv udvikling i Corona-tallene var blandt kilderne til den fortsatte optimisme. Stigningerne var mest udtalte i de konjunkturfølsomme sektorer, mens de rentefølsomme sektorer finans og ejendomme var de eneste to, der sluttede med et negativt afkast for måneden. De fleste aktiemarkeder steg, men Donald Trumps fornyede angreb på Kina og Hong Kong svækkede afkastet i Asien, mens Sydamerika stadig var mærket af Corona, og det kunne ses på aktiemarkederne i den region.

Flad udvikling på rentemarkederne

  • Maj blev endnu en rolig måned på rentemarkederne, med et nogenlunde uændret niveau. Der er i maj blevet foreslået en kæmpemæssig EU-hjælpepakke, men detaljerne er endnu ikke på plads. Pakken vil betyde, at der skal udstedes endnu flere obligationer i den kommende periode. Den tyske forfatningsdomstol har sået tvivl omkring lovligheden af ECBs obligationsopkøb, hvilket potentielt vil være en bombe under pengepolitikken. Begge begivenheder har dog haft en meget begrænset markedseffekt. Obligationsafkastene har ty-pisk været positive i maj, da realkreditobligationerne har klaret sig bedre end tilsvarende statsobligationer. Udenlandske investorer har fortsat stor appetit på de danske obligationer, og udbuddet af længere løbende obligationer har været forholdsvis behersket i maj.

Store kursstigninger i maj måned

  • Stigninger i råvarepriserne, bedring i Covid19 situationen og dermed genoplukning af flere landes økonomier har – sammen med IMF på banen med likviditet og lån – understøttet aktivklassen og bidraget til af-kast på 6,34% i obligationer i ekstern gæld og 3,51% i obligationer udstedt i lokal gæld. Markedet har været drevet af risk-on i maj måned og adskillige udstedelser er blevet taget godt imod i markedet. Udover de konservative lande er der også begyndt at komme udstedelser fra de lavere ratede kreditter. Valutarisk har der været flotte comeback til lande som Colombia, Mexico, Rusland og Sydafrika drevet af stigende olie- og råvarepriser. Argentina er fortsat i dialog med investorer for at få gennemført sin niende konkurs. Derudover har Ecuador og Libanon foreløbigt fået henstand med at betale renter på sine obligationslån, og senest har Angola henvendt sig til investorer for at tale restrukturering. På trods af udfordringerne i visse lande, så trives aktivklassen i øjeblikket. Inden Corona-krisen handlede det gennemsnitlige kreditspænd i niveauet 300bp. Det toppede i 720bp og handler nu i 500bp, hvilket historisk stadig er et højt kreditspænd.   

Kreditmarkederne i maj 

  • Maj måned blev en fortsættelse af udviklingen i april, hvor de positive forventninger til effekten af ECBs og FEDs opkøb af virksomhedsobligationer og andre pengepolitiske tiltag opvejede de negative makroøkonomiske konsekvenser af Corona-krisen. De globale højrentespænd kørte derfor mere end 100bps ind gennem måneden. EUR IG kørte 22bp ind i løbet af måneden. De primære markeder var også særdeles aktive, især i slutningen af måneden, efter at de fleste selskaber havde rapporteret for 1. kvartal.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.