Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

12.12.2019

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er blevet tilrettet som følge af årlig reberegning. De maksimale omkostninger ved indtrædelse og udtrædelse er blevet justeret ned eller op med mellem -0,04%-point og 0,01%-point.
  • Aktuel ÅOP er reberegnet som følge af ændrede indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger.
  • Aktuel ÅOP er blevet justeret ned med 0,01%-point.

Læs prospektet under Materiale

Se selskabsmeddelelse
 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.