Nyhedsbrev: Vinderen af lodtrækningen er fundet

25.02.2019

Store udsving på markederne i 2018

Udviklingen på finansmarkederne i 2018 blev i højere grad end ventet domineret af en omsiggribende markedsfrygt med store udsving i markedsafkastene til følge. Det kan du læse om i dette nummer af nyhedsbrevet, som også byder på:

• Indbydelse til generalforsamling
• Der er mange veje til et godt, langsigtet afkast
• Aktier Lav Volatilitet – en mulighed i stormvejr
• Risikostyring – det har du folk til
• Investeringsåret 2019
• Nyhedsbrevet kommer i din postkasse for sidste gang

Du kan også deltage i lodtrækningen om et bakkebord fra Fritz Hansen.

God fornøjelse med læsningen.

Vinderen af lodtrækningen i nyhedsbrevet er fundet og har fået direkte besked.

Læs nyhedsbrevet

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.