Afkastoverblik marts 2020

06.04.2020

Nyheder

Epicenter for Corona er flyttet fra Kina til Europa, men USA tager også fart

  • Den kinesiske Hubei provins, der var det oprindelige epicenter for virus-udbruddet, var på vej tilbage i gear ved udgangen af marts. I det hele taget så Asien ud til at have virussens første bølge under kontrol, selvom Indien blev lukket ned. Europa stod til gengæld med den lidet velkomne stafet. Specielt Italien og Spanien synes at være de nye epicentre for virussen. Til trods for erfaring med MERS, H1N1 og SARS (forgængeren til CoVid-19), står verden med en sundhedsmæssig udfordring, der ikke er set siden den spanske syge. Ud over omfattende lidelser og død følger der hidtil usete økonomiske udfordringer med i købet, som følge af især de drastiske foranstaltninger mod spredning.

Tiltagene ser ud til at virke, men er en gigantisk økonomisk byrde

  • Forsøget på at bremse virus-spredning ser ud til at virke – specielt i de lande, hvor initiativerne er blevet taget i tide. Det er positivt, men effekten kommer med en meget høj økonomisk pris. Og det er verdens regeringer såvel som overnationale organisationer smerteligt bevidste om. Derfor er de mange sundhedsrelaterede tiltag blevet akkompagneret af gigantiske hjælpepakker fra både regeringer, centralbanker og andre. Som eksempel har verdens mest magtfulde centralbank, USA’s Federal Reserve, meldt om støtteopkøb uden begrænsninger, hverken beløbs- eller tidsmæssigt, mens de amerikanske politikere har godkendt en historisk stor hjælpepakke på 2.000 milliarder USD. De gigantiske hjælpepakker gav en vis ro på finansmarkederne i slutningen marts, men investorerne syntes dog stadig bevidste om, at ingen med sikkerhed kan sige, hvor hårdt den økonomiske krise vil ramme, og hvordan en genopretning vil forme sig.

Oliekonflikt blev overskygget af Corona-virus

  • Alt imens Corona-virussen var ved at udvikle sig til en pandemi, tog to af verdens største olienationer – Saudi Arabien og Rusland - en armlægning omkring priser og udbud. Det resulterede i et kraftigt dyk i olieprisen og fangede dermed også USA i krydsilden, idet flere af sidstnævntes skiferolieproducenter er blandt de, der har højeste produktionsomkostninger. En kombination af øget udbud og økonomisk opbremsning har i løbet af marts resulteret en historisk kraftig fald i oliepriserne på mere end 50% i marts og mere end 65% siden årsskiftet. Forudsætningerne for priskrigen har ændret sig markant siden den blev indledt.

Markedsafkast

Corona-virus og afledt økonomisk katastrofeopbremsning ramte aktierne

  • Det gik fra ondt til værre for verdens aktiemarkeder i marts i takt med, at Corona bredte sig og stadig flere lande lukkede helt eller delvist ned. Da det så værst ud, var verdens aktiemarkeder faldet mere end 23%, men gigantiske økonomiske hjælpepakker gav investorerne håbet om en blidere medfart til økonomierne. Derfor var aktiemarkederne præget af en stigende tendens i den sidste uge af marts. Det betød, at faldet blev reduceret til omtrent 13% på verdens aktiemarkeder for marts som helhed. Især olie og finans har stået for tur, idet olieprisen er faldet som en sten, og fordi investorerne frygter, at bankerne kan få blive ramt af stærkt stigende tab.

Massive rentebevægelser i marts

  • Corona-virussens udvikling til en pandemi skabte massive bevægelser på obligationsmarkederne i marts. De 30-årige realkreditobligationer var således i løbet af måneden faldet med op mod 10 kurspoint. Sidst på måneden rettede markederne sig dog noget. Medvirkende til den store rentestigning er en forventning om massive obligationsudstedelser til finansiering af diverse hjælpepakker. Midt i uroen kom også en dansk renteforhøjelse på 0,

    15%-point, da der kom pres på kronen. Det stigende renteniveau har betydet, at langt de fleste danske obligationer har givet negative afkast i marts.

Corona-virus og oliekursfald har lagt massivt pres på de nye obligationsmarkeder

  • Usikkerhed om omfanget og varigheden af Covid19 og dermed også de økonomiske konsekvenser for de enkelte lande har skabt og skaber fortsat stor usikkerhed. De kraftige olie- og råvarekursfald skabte store udfordringer for de mange råvareeksporterende lande, hvor budgetter og handelsbalancer kom under stort pres. Obligationer i ekstern gæld faldt omtrent 14%, mens lokalmarkederne faldt med ca. 11%. Ikke overraskende var det olieeksportører (Angola, Ecuador, Venezuela, Colombia, Gabon, Nigeria) og de i forvejen udfordrede økonomier (Sri Lanka, Sydafrika, Zambia og Argentina), der leverede de laveste afkast fra -65% til -20%, mens de mere konservative markeder gav afkast fra 0% til -5%. Forudsætningerne for de enkelte lande er ændret totalt. Udviklingen i Covid19 og råvareprisniveauet bliver afgørende, mens nye kreditfaciliteter fra IMF kan afbøde noget af usikkerheden de kommende måneder. 

Kreditmarkederne i marts    

  • Marts 2020 var en ekstrem måned på kreditmarkederne! Bid-offer spændene i high yield lå typisk på 4-5% og kun for handler på 1-2 mio USD. 3 af de 4 største daglige spændudvidelser i EUR IG gennem de sidste 20 år var i marts 2020. ETF’ere på virksomhedsobligationer handlede på et tidspunkt 5% under indre værdi, og få dage efter 5% over! Den faldende oliepris fik hurtigt de første skifergas- og olieproducenter til at gå konkurs. Carnival Cruise Lines (primo marts rated A- og d.d. BBB-) udstedte 4 mia. USD 3 årige obligationer med første prioritetspant i deres skibe til en rente på 12%! High yield spændene inddiskonterer nu en 5 årig akkumuleret konkursrate på 40%. Den historisk værste 5 årige periode har været en konkursrate på 31%.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.