Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

04.03.2021

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

Den væsentligste ændring er:

  • Nye tal, som følger af det afsluttede årsregnskab 2020, der indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen.
  • Et nyt afsnit der beskriver, hvordan bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutningerne.
  • I SRI-afdelinger og Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL er der indarbejdet oplysninger om afdelingernes miljømæssige og sociale karakteristika og hvorvidt det valgte benchmark er i overensstemmelse med disse karakteristika.
  • Forventet finanskalender er opdateret.
  • ÅOP er fjernet fra prospektet, og der er i stedet indsat en henvisning til hjemmesiden.
  • Formidlingsprovision er sat ned med 0,15%-point i aktieafdelingerne.


Endvidere er der sket mindre præciseringer.   

Læs prospektet under Materiale.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.