Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

01.09.2021

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Investeringspolitikken er opdateret i afdelingen Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL
  • MSCI ACWI Net Total Return Index erstattes af MSCI World Net Total Return Index i Afdelingen Jyske Invest Obligationer og Aktier KL’s benchmark. 
  • Den forventede investeringshorisont i afdelingen Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ændres fra 3 til 4.
  • Forventet finanskalender er opdateret.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.