Forventede udbyttesatser i Jyske Invest 2021

23.11.2021

Nedenfor har vi angivet de forventede udbyttesatser for foreningens udloddende afdelinger for regnskabsåret 2021.

Det understreges, at de anførte tal alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil det endelige regnskab foreligger. De endelige udbytter vedrørende regnskabsåret 2021 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 23. marts 2022.

De forventede udbyttesatser er beregnet pr. 22. november 2021 og er udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

ISIN

Afdelingsnavn

Forventet udbytte pr. bevis i kr.

DK0010106111

Jyske Invest Korte Obligationer  

0,00

DK0061677021 

PM Korte Obligationer 

0,00

DK0015855332 

Jyske Invest Lange Obligationer 

0,00

DK0061676830 

PM Lange Obligationer 

0,00

DK0016002652 

Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder 

0,00

DK0061676673

PM Nye Obligationsmarkeder

0,00

DK0060010098 

Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta 

0,00

DK0061676913 

PM Nye Obligationsmarkeder Valuta 

0,00

 DK0016112915 

Jyske Invest Virksomhedsobligationer 

0,00

DK0061676590 

PM Virksomhedsobligationer 

0,00

DK0060762466 

Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL 

0,00

DK0060185726 

Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer 

0,60

DK0061676756 

PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer 

1,30

DK0061149119 

Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL 

0,50

DK0060293298 

Jyske Invest Obligationer Engros KL 

0,00

DK0010106384 

Jyske Invest Obligationer og Aktier KL 

8,70

DK0061413317 

Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL 

12,80

DK0060512275 

Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 

8,10

DK0010149863 

Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 

9,70

DK0010240431 

Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL 

41,50

DK0010293554 

Jyske Invest Kinesiske Aktier KL 

19,00

DK0010303296 

Jyske Invest Indiske Aktier KL 

14,40 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.