Afkastoverblik december 2020

14.01.2021

Nyheder

Positive vaccine-nyheder – og  negative nyheder om virusmutation

Humøret på verdens finansmarkeder er altovervejende styret af udviklingen i Corona-pandemien. I december var humøret højt, og det skyldtes især, at flere lande er kommet i gang med at vaccinere. Derudover var der optimistiske toner fra producenterne af vaccine, som samlet giver udsigt til, at op mod 10 mia. doser vaccine kan nå at blive produceret i løbet af 2021. Flere industrialierede lande har udsigt til at kunne opnå noget, der nærmer sig flok-immunitet i løbet af efteråret. Det har betydet, at investorerne har evnet at se igennem, at der er dukket nye udfordringer op på kort i sigt i form af en muteret version af virussen, som er væsentligt mere smittende end den oprindelige version af virus. Den har allerede har ramt Storbrittanien hårdt og har spredt sig til andre lande.

Parodien omkring magtskiftet i USA fortsatte – og udsigt til nye afstemninger i Georgia.

Den siddende amerikanske præsident Donald Trump fortsatte sin parodiske håndtering af magtoverdragelsen. Han har ad flere omgange prøvet at skabe tvivl om legitimiteten af den kommende præsident, Joe Biden. Alt har dog tydet på, at flere fremtrædende demokrater såvel som republikanere, hellere vil forsvare de demokratiske processer end en afgående, desperat præsident. Investorerne har evnet at se igennem dette, hvorimod magtbalancen i den amerikanske kongres lå dem mere på sinde. Demokraterne har flertal i Repræsentanternes Hus, mens republikanerne har et snævert flertal i Senatet. Der skal imidlertid gennemføres en anden valgrunde i Georgia om to Senat-pladser i starten af januar. Hvis begge pladser går til demokraterne, hvilket det i skrivende stund ser ud til, vil den kommende præsident kunne opnå et flertal i begge kamre af den amerikanske Kongres. Blandt investorer har det givet visse bekymringer i forhold til bl.a. skattestigninger.

En Brexit-aftale mellem EU og Storbritannien blev trukket til det yderste

Til trods for, at Brexit i lang tid efterlod investorerne i usikkerhed, så endte den britiske premierminister Boris Johnson og EU formand Ursula von der Leyen i de døende minutter af 2020 endelig til enighed om en britisk tilbagetrækningsaftale, som dog skal raticeres i både det britiske parlament og hos EU's medlemslande. Meget tyder på, at den udmarvende proces giver anledning til, at aftalen bliver endelig ratificeret, men der forestår stadig en masse tvivlsspørgsmål. Derfor har markedsreaktion også været forholdsvist moderat.

Markedsafkast

Verdens aktiemarkeder fortsatte opturen i december og verdens aktiemarkeder fuldførte dermed det stærke comeback efter styrtdykket i foråret. Optimismen blev trukket af de påbegyndte vaccinationer og udsigten til op mod 10 mia. doser i løbet af 2021. Eneste region, der ikke nåede i plus for året var Europa, idet vi har en større andel af de selskabstyper, der er blev hårdest ramt af Corona-pandemien, navnlig energi og finans. Danmark var i øvrigt en mærkbar undtagelse, idet børsnoterede selskaber herhjemme har en mere defensiv, såvel som bæredygtig profil. Begge dele var i høj kurs og derfor sluttede de danske aktier med et imponerende afkast på ca. 30% - stærkt trukket af  Novo Nordisk, Vestas og Ørsted.

Obligationsrenterne har i december været uændrede til let faldende. I Danmark er vaccinationerne begyndt, men samtidig har smittetallene været stigende, og der er indført nye restrikrioner. Indvirkningerne på økonomien ventes dog at blive minimale, og investorerne fokuserer i stedet på at vaccinerne er på plads og ser frem mod, at disse stopper epidemien. I Danmark har der været stor efterspørgsel på realkreditmarkedet. Det har resulteret i faldende renter på specielt de konverterbare obligationer og i mindre grad på flexlånsobligationerne.

Den positive trend på de nye obligationsmarkeder forsatte i december måned. Kreditspændet blev indsnævret fra 3,8 procentpoint til 3,38 procentpoint. Investorerne er vendt tilbage til de nye markeder. Der er håb om, at Covid-19 vaccinationerne i løbet af de kommende måneder vil bringe økonomierne nogenlunde op i gear igen. Dette har resulteret i stigende renter på de traditionelle markeder og de mere konservative nye obligationsmarkeder, mens det har været positivt for de mere risikable lande. Det store spørgsmål er logistikken omkring vaccinerne og den økonomiske faktor i disse lande, målt i forhold til at der er tale om hovedsagelig unge og sunde befolkninger. En stigning i prisen på olie og en del andre råvarer har også understøttet de eksterne balancer og budgetter for de mange lande, der producerer og eksporterer råvarer. Slutteligt udvises der stor vilje fra IMF og andre globale organisationer til økonomisk at hjælpe lande, der er blevet voldsomt ramt af Covid-krisen.     

Kreditspændene kørte ind i december, godt hjulpet af positive nyheder omkring amerikanske finanspolitiske hjælpepakker og en britisk udtrædelsesaftale med EU. De nye runder af covid-19 nedlukninger har indtil videre ikke haft nogen afsmitning på kreditspændene. Det er fortsat markedsforventningen, at ECB vil fortsætte sine opkøb af både stats- og virksomhedsobligationer i 2021, hvilket er med til at holde kreditspændene lave.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.