Afkastoverblik november 2020

08.12.2020

Nyheder

Corona-virus fortsætter med at tage overskrifter

Verdens finansmarkeder dansede fortsat til tonerne fra Corona-pandemien i november. I løbet af måneden fik finansmarkederne både positive og negative toner at lytte til. På den negative side syntes anden bølge af smitten for alvor at have momentum i mange lande – og flere lande indførte derfor yderligere restriktioner for at dæmme op. I flere lande er smittetallene over niveauet fra første bølge. På den positive side kom der i løbet af november positive nyheder fra to af de helt store spillere inden for Corona-vaccine. Både den europæiske gigant AstraZeneca og den amerikanske gigant Pfizer kunne melde om gode resultater, og summa summarum er vaccinerne lige på trapperne. Storbritannien har som det første land i Europa meldt ud, at de starter vaccination inden årsskiftet. Udsigten til vaccinering som et første skridt mod mere normale tilstande gav et kæmpe rygstød til finansmarkederne.

Magtskiftet i USA synes på vej trods retssager

Den nuværende amerikanske præsident Donald Trumps udmeldinger stak sædvanen tro i flere retninger i løbet af november i forhold til det forestående magtsskifte 20/1-2021, hvor Joe Biden efter planen indtager Det Hvide Hus. Donald Trump har i det offentlige rum fastholdt retorikken om, at der er blevet snydt – og der er retssager. Men på de indre linjer er Trumps administration i november begyndt at samarbejde med den kommende administration i forhold til magtsskiftet. Samtidig er den kommende præsident Joe Biden begyndt at annoncere medlemmer af den nye administration. Blandt de mere prominente navne er den tidligere centralbankchef Janet Yellen, som er udpeget som finansminister. Et kompetent navn, som samtidig har været i oppositon til Donald Trump og derfor kun fik én periode som direktør for Federal Reserve.

Markedsafkast

Verdens aktiemarkeder fik et kæmpe boost af udsigten til en økonomisk normalisering i kølvandet på udrulning af Corona-vacciner. Positive nyheder fra medicinalgiganterne AstraZeneca og Pfizer fik investorerne til at drømme om en hurtig tilbagevenden til mere normale økonomiske forhold. Derfor blev især konjunkturfølsomme aktier inden for industri og energi efterspurgte, men også finansaktierne og selskaber inden for it havde en god måned. Den markante optimisme resulterede i historisk store aktiekursstigninger, men et dollarfald trak de danske investorers afkast lidt ned.  Trods det sluttede november med et meget højt afkast på knap 10% for verdens aktiemarkeder, målt i DKK.

Obligationsrenterne har i november været let stigende. November blev måneden, hvor 3 medicinalfirmaer  meddelte, at en corona vaccine er lige på trapperne. I Danmark ventes vaccinationerne at starte i begyndelsen af 2021. I Europa er Brexit-forhandlingerne uafsluttede, og det er et åbent spørgsmål, om man når en løsning i 2020. Opnås en aftale mellem EU og UK, vil det isoleret set betyde let stigende renter. På det danske marked har der været afholdt auktioner over flexlånsobligationerne til januar terminen. Auktionerne er generelt blevet mødt af en markant investorinteresse med en marginalt dyrere relativ prisfastsættelse til følge. Obligationsafkastene har i november været noget blandede. De længere løbende konverterbare obligationer har generelt givet de højeste afkast.

I håb om en snarlig vaccination mod Covid 19 og en trend mod en delvis normalisering af økonomierne har der været stor tilstrømning af midler til de nye obligationsmarkeder. Kreditspændet er kørt ind fra 4,2 procentpoint til 3,8 procentpoint på obligationer i ekstern gæld. Det var hovedsageligt de mere risikovillige lande, der ople-vede efterspørgsel, da de lidt mere konservative ses som noget mere følsom over for potentielt stigende renter i USA. Den stigende pris på olie og en del andre råvarer understøttede også mange af de råvareeksporterende lande, mens den svækkede EURUSD-styrkelse på ca. 4% lagde en dyne over de mere USD-relaterede valutaer.     

Både investment grade og high yield rentespændene kørte pænt ind i starten af november i takt med de gode nyheder omkring covid-19 vaccinationer. Det er fortsat markedsforventningen, at ECB vil fortsætte sine opkøb af både stats- og virksomhedsobligationer i 2021, hvilket er med til at holde kreditspændene lave.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.