Afkastoverblik december 2018

07.01.2019

Nyheder

Europa præget af hvirvelvinde igen i december

  • Julefreden sænkede sig så langt fra over de europæiske finansmarkeder i december, der tværtimod var præget af fornyet politisk rumlen. Det var velkendte temaer som italienske skærmydsler med EU omkring budget og den engelske premierminister Theresa Mays genvordigheder med at få godkendt sin Brexit-aftale i det engelske parlament. Dertil kom voldsomme demonstrationer i Frankrig pga. afgiftsforhøjelser, som udviklede sig til generel utilfredshed i en grad, der fik præsident Emmanuel Macron til at rulle forhøjelsen tilbage og sikre bedre vilkår for de laveste indkomster.

Donald Trump traditionen tro i kamp med alt og alle

  • Donald Trump gjorde sig bemærket igen i december. Han sloges verbalt om mur til Mexico, og det resulterede i del-lukning af den amerikanske administration pga. manglende budgetaftale. Han tweetede om sin egen centralbank, og det har skabt bekymring for effekten på amerikansk rentepolitik. Han har atter været i clinch med kineserne, og det har skabt forvirring om virksomhedernes afsætningsmuligheder. Især fordi retorikken blev garneret med arrestation af kinesiske Huawei’s økonomidirektør i Canada. Turbulensen har ramt globalt, men boomerangen synes nu også at være nået tilbage til USA.

Blandede signaler fra økonomierne – nøgletallene vækkede bekymring

  • Tal for det amerikanske arbejdsmarked såvel som for amerikansk detailsalg indikerede, at amerikansk økonomi stadig ikke er stallet mere, end at det potentielt kan nå at re-accelerere. Politisk mudder gav dog ikke plads til, at det kunne skinne igennem på finansmarkederne. De europæiske konjunkturbarometre pegede atter nedad og samtidig viste tal for europæisk bilsalg negativ vækst for tredje måned i træk. Europas finansmarkeder har dog vænnet sig til svage tal og reaktion var derfor moderat.

 

Markedsafkast

Efter lang tids modstandsdygtighed blev USA ramt i december

  • 2018 har været et svært år for aktieinvestorerne. USA holdt skansen langt hen ad vejen, men blev hårdt ramt i december. Det betød, at alle større regioner sluttede året i minus. Eneste undtagelse var Østeuropa, og det skyldtes Rusland, der er gået under radaren i efteråret, alt imens handelskrigen har raset mellem USA på den ene side og Europa/Kina på den anden. Asynkron økonomisk vækst pga. handelskrig gav frygt for, at den amerikanske centralbank kan komme til at hæve renterne på vej ind i en amerikansk recession. Dette blev suppleret med nedlukning af udvalgte amerikanske offentlige instanser pga. manglende budgetaftale. Derfor blev det amerikanske aktiemarked sendt til tælling med et fald på næsten 10% i december, alt imens Europa faldt under 6%.

Fortsat rentefald i december

  • Årets sidste måned bød på et fortsat faldende renteniveau. EU og Italien er nået til enighed omkring det italienske budgetunderskud, men der er bestemt mulighed for, at striden blusser op igen i løbet af 2019. Der er fortsat ingen afklaring i Brexit spørgsmålet, og situationen virker fastlåst. I USA er der sket en delvis nedlukning af dele af den offentlige administration, da der ikke har kunnet opnås enighed omkring en finansiering af grænsemuren mod Mexico. I Europa er inflationsforventningerne fortsat faldende, hvilket igen skyldtes den faldende oliepris.
  • Nye obligationsmarkeder i kernevaluta kom bedst igennem december måned med et afkast på 0,69%. Dette var hovedsagelig drevet af de faldende renter i amerikanske statsobligationer. Nye Obligationsmarkeder Valuta gav et afkast på 0,06%. De faldende oliepriser har lagt pres på en del lande med eksport af olie, og der var et flot comeback til specielt Mexico, der igennem en periode har presset efter præsidentvalget, der fik en vinder, der har varslet tilbagetrækning af de meget vigtige oliereformer.
  • På markederne for virksomhedsobligationer har temaerne fortsat været Brexit og handelskrig. Kreditspændene kørte også ud i december, hvilket resulterede i negative afkast. For Højt Ratede Virksomhedsobligationer var der dog en smule medvind fra faldende renter, hvilket trak det absolutte afkast i positivt.

 

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.