Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

03.12.2020

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret på grund af lanceringen af afdelingen Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.