Oplysning om Investeringsforeningen Jyske Invests indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

31.08.2022

Investeringsforeningen Jyske Invest indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 16. september 2022. På dagsordenen er et forslag om at den forenklede afvikling af afdelingerne Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL ikke skal gennemføres – og at afdelingerne i stedet skal afvikles ved almindelig likvidation. Hvis forslaget bliver stemt igennem, så vil usikkerheden om prisen på den ubegrænsede garanti forsvinde, da garantien kan bortfalde.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.