Midlertidige forhøjelser af indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger – hvorfor det?

27.03.2020

I denne verserende covid-19 tid har du som investor måske lagt mærke til, at vi nogle gange har forhøjet indtrædelses- og udtrædelsesomkostningerne. Vi er af nogle investorer blevet spurgt, hvad det går ud på, og hvad det skal gøre godt for?

Hvad går det ud på?

I normale perioder betaler du som investor for at ind- eller udtræde af afdelingerne de såkaldte indtrædelsesomkostninger og udtrædelsesomkostninger. De består af:

  • handelsomkostninger i form af kurtage, skatter  og
  • indirekte handelsomkostninger (også kaldet markedsafledte udgifter) som er forskellen mellem købs- og salgspriser på aktie- og obligationsmarkederne. I disse urolige tider er forskellen på købs- og salgspriserne steget markant. Eksempelvis er nogle aktivtyper steget fra en normal forskel på under 1% imellem køb og salg – til omkring 4%. Dette er baggrunden for de midlertidige forhøjelser.

Hvis du handler værdipapirerne selv, vil du skulle betale tilsvarende forskelle mellem køb- og salgspriser samt betale handelsomkostninger.

Hvad skal det gøre godt for?

De midlertidige forhøjelser er til for at beskytte alle investorer. Hvis det var muligt at købe eller sælge til de normale omkostninger, så vil den forøgede omkostning under markedsuro ramme de øvrige investorer i afdelingerne – de ville blive sat til at betale regningen for andre. Vi ønsker IKKE, at nogle investorer kan komme ind i eller ud af afdelingerne på andre investorers bekostninger. Det er vores opgave at varetage ALLE investorers interesse – også i disse urolige tider.

Under normale markedsvilkår kan du se de gældende satser for den enkelte afdeling bagerst i prospektet.

De midlertidige satser står kun på hjemmesiden. Vi vurderer løbende både de normale satser og de midlertidige forhøjelser og ændrer, når vi ser en reduktion eller måske endda en yderligere stigning i forskellen mellem købs- og salgskurserne. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om, hvornår de midlertidige satser bliver ophævet, og vi igen kan gå tilbage til de satser, du kan se i prospektet.

I disse urolige tider har vi også i flere omgange lukket for handel, hvis vi ikke har kunnet stille retvisende priser. Det kaldes suspension, og du kan læse mere om her.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.