Afkastoverblik oktober 2018

05.11.2018

Nyheder

 
Forskellige genvordigheder i Europa

  • Oktober var præget af flere forskellige genvordigheder i Europa – ikke mindst svigtende nøgletal, slagsmål om italiensk budget, Brexit-forhandlinger og den tyske Kansler Merkels udfordringer. Kommissionen afviste Italiens budgetforslag – og der var efterfølgende en del tovtrækkeri, inden Italien valgte at udarbejde en korrigeret version. Disputsen var bl.a. hård ved de italienske statsrenter. Brexit-forhandlingerne bølgede frem og tilbage – bl.a. med grænsen mellem Irland/Nordirland i centrum – alt imens den tyske kansler Merkel led et valgnederlag i Bayern og samtidig meddelte, at hun hverken genopstiller som formand for sit parti eller som kanslerkandidat.

Handelskrigen påvirkede også USA

  • Handelskrigen – med USA og Kina som de to primære kamphaner – bølgede frem og tilbage igen i oktober. Mest med tendens til eskalering – og endda med en situation, hvor den kinesiske og amerikansk flåde viste sig frem i Det Sydkinesiske Hav. Mere told fra USA er i støbeskeen, og Kina håndterede situationen ved at lancere vækststimuli og ved at lægge låg på emnet i sine medier. Modsat tidligere begyndte handelskrigen også at påvirke USA i form af stigende inflation inden for bl.a. biler.

Donald Trump kommenterede på Federal Reserves rentepolitik

  • Det er bredt kendt, at Donald Trump har for vane at bryde skrevne og uskrevne regler. Det gjorde han igen i oktober, hvor han kommenterede på den amerikanske centralbanks rentepolitik, som kan mente var ”crazy”. Meldingerne fra centralbanken indikerede, at de er opmærksomme på risikoen for overophedning, og rentepolitikken kan derfor blive strammere end tidligere antaget. Baggrunden er, at amerikanske nøgletal viste historisk stærke tendenser i oktober, hvor bl.a. arbejdsløsheden blev registreret som den laveste i 69 år.

Markedsafkast

 
Latinamerika blev den positive undtagelse i et marked med store kursfald

  • Trods en god start på regnskabssæsonen faldt verdens aktiemarkeder i oktober. Stigende renter, frygt for faldende vækst og handelskrig resulterede i nervøsitet. Det samme gjorde en række udfordringer i Europa – med Italiens budget i spidsen. Verdens aktiemarkeder faldt mere end 5% i gennemsnit og især Asien/Kina måtte holde for. Regionen faldt næsten 9% som helhed, idet handelskrigen satte sine spor. Eneste lyspunkt var Latinamerika. Valgsejren til den højreorienterede, tidligere general Jair Bolsonaro gav genlyd på aktiemarkedet i Brasilien, der steg mere end 20%, målt i danske kroner. Især fordi investorerne har tillid til, at den forventede finansminister vil gennemføre reformer af bl.a. pensionssystemet og de statsejede virksomheder.

Lille rentefald i oktober

  • På obligationsmarkederne var det også Italien, Brexit samt handelskrigen mellem USA og Kina, der var hovedtemaerne. Da alle tre forhold er mere eller mindre uafklarede, blev resultatet et let faldende renteniveau i Europa. På trods af fortsat udenlandsk interesse for de langtløbende konverterbare obligationer, var afkastet på disse svagt negativt i oktober. Samlet set var afkastene på de danske obligationer dog svagt positive i oktober.
  • Uro på de amerikanske og kinesiske aktiemarkeder samt en faldende oliepris skabte i oktober øget volatilitet på de nye obligationsmarkeder. Dette kombineret med landespecifikke begivenheder betød udvidede kreditspænd og et negativt afkast på 2,38%. Politisk uro i Sri Lanka og Mexico lagde pres på disse lande, mens kommende nyudstedelser i Nigeria og finanspolitisk usikkerhed i Costa Rica ligeledes ramte obligationerne. Lokalmarkederne klarede uroen bedre, og det samlede afkast på Nye Obligationsmarkeder Valuta var et lille plus. Månedens bedste afkast kom fra Argentina, Brasilien og Tyrkiet, mens Mexico trak ned i det samlede resultat.
  • Virksomhedsobligationerne gav også negative afkast i oktober. Det negative marked var drevet af en kombination af skuffende makroøkonomiske nøgletal og vigende indtjening i mange selskaber. Derudover lagde stigende realrenter en dæmper på de fleste finansielle aktiver.

Se alle afdelinger

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.