Afkastoverblik maj 2019

06.06.2019

Nyheder

USA og Kina optrapper handelskrigen

  • Just, som en aftale mellem USA og Kina syntes på trapperne, gik forhandlingerne i hårdknude, og i vanlig Trump-stil var det med bulder og brag. USA hævede tolden fra 10% til 25% på varer for 200 mia. USD og planlagde told på varer for yderligere 300 mia. USD. Derudover lagde USA pres ved at varsle forbud mod Huawei-produkter. Kina har meddelt, at de ikke finder sig i Trumps pistol-taktik og giver ingen indrømmelser, så længe det står på. Derudover planlægger Kina begrænsning af eksport til USA af nogle væsentlige grundstoffer, som USA for 80%s vedkommende får fra Kina i dag – men Kina overvejer også andre træk. Selvom situationen ser fastlåst ud, viser erfaringen, det kan skifte igen. Trump og Xi Jinping forventer at mødes til G20 topmødet i slutningen af juni.

Politiske udfordringer dominerede i Europa

  • Brexit krævede et offer i løbet af maj, idet den britiske premierminister Theresa May – efter lang og ulige kamp – måtte kaste håndklædet i ringen. Paradoksalt viste resultatet fra Europaparlamentsvalget, at eu-venlige partier fik et bedre end frygtet valg – og nu begynder puslespillet med fordeling af EU-topposterne. Alt imens valget er løbet af stablen, har EU atter været i clinch med Italien, der som det første land risikerer en bøde for budgetoverskridelse – og et beløb på 3,5 mia. EUR er i spil.

Svækkede økonomiske nøgletal og lave renter i kølvandet

  • De økonomiske nøgletal viste svaghed flere steder i løbet af maj, og handelskrigen kan ganske givet tilskrives store dele af den tvivlsomme ære herfor. Blandt andet faldt det tyske industribarometer IFO og er nu nået ned til et niveau, der ikke er set siden 2014. Salget af computerchips mv. (semiconductors) har ligeledes vist et markant fald, og traditionelt har dette salg en stærk forklaringsgrad over til virksomhedernes generelle indtjening de kommende måneder. Opbremsningen kunne tydeligt ses både på aktie- og obligationsmarkederne, hvor renterne flere steder sætter nye bundrekorder.

 Markedsafkast

Eskalering af handelskrig satte kæp i hjulet på aktiekursstigningerne

  • Efter et stærkt forår på aktiemarkederne tog bekymringerne over i maj. Sammenbruddet i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina blev det store omdrejningspunkt og væsentligste bekymring for investorerne, der søgte i skjul. Verdens aktiemarkeder faldt omtrent 5%, men især kinesiske aktier var belastede af handelssammenbruddet med et fald på ca. 13%. Frygten for, at handelskrigen vil ramme den globale verdenshandel var også tydelig derhen, at det især var de konjunkturfølsomme sektorer, som havde det svært, alt imens sektorer, der nyder gavn af lave renter – eksempelvis forsyning og ejendomme – faldt mindst.

Ny bundrekord i europæiske renter

  • Efter et stigende renteniveau i april faldt renterne på ny i maj. Årsagen var bl.a. et sammenbrud i forhandlingerne omkring en handelsaftale mellem USA og Kina. Samtidig syntes en afklaring af Brexit at have lange udsigter. Usikkerheden omkring det italienske budgetunderskud er også blusset op igen, da EU har meddelt, at de overvejer en bøde til Italien for budgetoverskridelsen. Summen af disse usikkerheder gav en 10-årig tysk statsrente, der ved månedens afslutning var tæt på -0,20 %. I Danmark har det faldende renteniveau betydet, at de 30-årige 1,5% obligationer handledes over kurs 100. Dermed var det ikke længere muligt af få lånetilbud i disse serier, og der blev i stedet åbnet serier med en kuponrente på 1%. Der er i maj udstedt store mængder langt løbende obligationer, men disse er blevet mødt med en massiv investorinteresse.

Uro efter fire måneders stabilitet

  • Trumps barske retorik og ”forhandlinger” via sociale medier og dermed eskalering af handelskrigen er negativt for den globale handel, prisniveauet for råvarer (olien ned med 17%), global vækst og dermed også for investorernes risikovillighed. Efter fire stabile måneder leverede maj spændudvidelser fra 3,4%-point til 3,8%-point på Emerging Market obligationsmarkedet. Som følge af faldende amerikanske renter fra 2,5% til 2,1% endte afkastet dog tæt på 0% i kernegæld, mens afkastet i lokalvalutaer endte med et lille plus.

Spændudvidelser neutraliserede faldende statsrenter

  • De faldende statsrenter bidrog positivt til afkastene på for både højt ratede og højt forrentede virksomhedsobligationer, men det større negative bidrag fra spændudvidelser betød, at de absolutte afkast i maj var negative.

     

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.