Afkastoverblik september 2018

04.10.2018

Nyheder

Fuld fart frem i USA

 • De seneste konjunkturbarometre viste, at Donald Trumps ekspansive politik er slået igennem på amerikansk økonomi. Både ISM’s fremstillings- og servicebarometre viste stærke takter. Et barometer for små virksomheders optimisme viste samtidig det højeste siden starten af målingen i 1974. Nøgletal for arbejdsmarkedet viste stærke, men også bekymrende takter, idet lønstigningerne var højere end forventet. Det er sandsynligvis kilden til, at Donald planlægger at ophæve 2 mio. offentlige ansattes planlagte lønforhøjelser for 2019.
 • Der blev kvitteret for den økonomiske fremgang på det amerikanske aktiemarked, der satte ny rekord – endda til trods for, at Donald Trump atter kom i politisk modvind – både med sin højesteretsdommer og i meningsmålingerne op til midtvejsvalget.
 • Den amerikanske centralbank hævede som ventet renten med 0,25%-point – og indikerede samtidig, at amerikansk økonomi var i god gænge. Renteforhøjelsen og de tilknyttede kommentarer kom i markedet uden dramatik – og evt. bekymringer for amerikansk overophedning var ikke et emne.

Handelskrigen mellem påvirkede negativt uden for USA

 • Både Europa og Kina kan mærke effekten af USA’s aggressive fremfærd på handelsområdet. I Europa gav flere landes konjunkturbarometrene efter, og i Kina var indkøbschefernes konjunkturbarometer på det laveste i 14 måneder. Samtidig viste seneste opgørelse for investeringer i Kina negative tendenser.
 • Kilden til pessimismen ledte også tilbage til de nye, men dog tidligere annoncerede amerikanske 10% tariffer på kinesiske varer for 200 mia. USD – og med truslen om at hæve satsen til 25% ved årsskiftet.
 • Selvom finansmarkederne ikke har ageret sådan, viste en analyse fra ECB og IMF, at det i virkeligheden kan blive USA, der bliver den virkelige taber af handelskrigen, mens Kinas indenlandske kompensationsmuligheder kan betyde, at de vil kunne opnå en mild medvind.

Tryk på flere lande og deres valutaer

 • Stigende renter og svage økonomisk kontrol har udfordret flere af verdens nye markeder på det seneste. Tyrkiets disputs med USA i august trak spor ind i september. Den tyrkiske valuta har været under pres og den tyrkiske centralbank valgte at hæve renten mere end forventet – fra 17,75% til 24,0% - for at beskytte valutaen. Den overraskende store renteforhøjelse kan også være et indirekte forsøg på at indikere uafhængighed til præsident Erdogan. Nogle af de industrialiserede lande var også i fokus – Sverige op til valget og Italien i forbindelse med regeringens budgetforslag, der resulterede i et noget større underskud end ventet, som dermed er noget tættere på EU’s budgetkrav, end investorerne bryder sig om.

Markedsafkast

Japan blev vinderen blandt de store aktiemarkeder i september

 • Verdens aktiemarkeder steg 0,76% i september – og Japan blev vinderen blandt de store markeder. Den amerikanske præsident gør en dyd ud af at tydeliggøre venner og fjender i handelskrigen – og her er Japan blandt vennerne. Det kom til udtryk i, at modsat Europa, så pålægges japanske biler ikke told – og generelt er Japan gået ram forbi. Japanske aktier steg – og yennen steg – og tilsammen steg japanske aktier 5,55% målt i danske kroner. Konjunkturfølsomme og olierelaterede selskaber har ligeledes haft en god måned, mens negativt rentefølsomme sektorer, som ejendomme, til gengæld har haft det svært. Sundhedspleje skilte sig positivt ud blandt de mindst konjunkturfølsomme sektorer i september – løftet af bl.a. positive selskabsspecifikke nyheder.

Stigende renter i september

 • Det overordnede renteniveau var let stigende i september. De amerikanske nøgletal viste bedre takter, og lønstigningerne begyndte også af følge med. Den Amerikanske Centralbank hævede som ventet renten med 0,25%-point, og markedsreaktionen var derfor behersket. Sidst på måneden blev der en vis uro omkring det italienske statsbudget for 2019. Underskuddet på det foreløbige budget var klart over markedsforventningerne. Det udløste stigende renter i Italien og rentefald i bl.a. Tyskland og Danmark. I Danmark har udbuddet af konverterbare obligationer været yderst behersket. Da efterspørgslen samtidig har været pæn, har konverterbare obligationer klaret sig godt relativt til statsobligationer.
 • De nye obligationsmarkeder oplevede et markant comeback i september efter en meget svær sommertid. Specielt Argentina og Tyrkiet steg kraftigt. Tyrkiet strammede pengepolitikken med en rentestigning på 6,25 %-point, og Argentina fik den ventede hjælp fra IMF.
 • Virksomhedsobligationerne var påvirkede af den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina samt uroen omkring det italienske statsbudget. Kreditmarkederne var generelt positive, men i slutningen af måneden pressede en stor mængde nyudstedelser kreditspændene en smule ud.

 

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.