Årsrapport 2020 for Investeringsforeningen Jyske Invest

22.02.2021

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt årsrapporten for 2020 på sit møde den 22. februar 2021.

Sammendrag

  • Det samlede regnskabsmæssige resultat i investeringsforeningen er et underskud på 401 mio. kr. (i 2019 var der et overskud på 3.713 mio. kr.).
  •  Den samlede formueværdi i investeringsforeningen var ved udgangen af 2020 27.636 mio. kr., hvilket er et fald på 11,0% i forhold til 2019.
  • Emission (netto) på i alt 2.274 mio. kr.
  • Samtidig blev der i regnskabsåret udbetalt 728 mio. kr. i udbytter.

Resultaterne i foreningens afdelinger og de udbytter, som bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, fremgår af Årsrapport 2020.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.