Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

27.08.2020

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Der er fjernet en række oplysninger, som ikke længere skal fremgå af prospektet.
  • Afdelingerne Jyske Invest Korte Obligationer KL, Jyske Invest Lange Obligationer KL, Jyske Invest Favorit Obligationer KL og Jyske Invest Obligationer Engros KL har fået tilføjet en tekst under den typiske investor, da det forventede afkast for afdelingerne efter omkostninger er negativt ved beregninger med Rådet for afkastforventningers offentliggjorte samfundsforudsætninger, og afdelingerne derfor måske ikke er egnet til visse investorer
  • Afsnit 33 Forventet Finanskalender er opdateret
  • Risikoindikatorerne i bilag 4 er steget med en for afdelingerne Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL, Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL, Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL, Jyske Invest Obligationer og Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier SRI KL og Jyske Invest Favorit Aktier KL


Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.