Udbytte udbetales ultimo januar 2020

09.01.2020

Du kan se de forventede udbyttesatser i vores selskabsmeddelelse. De er beregnet pr. 31. december 2019 og udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.
 
Afdelingen DK0060293298 Jyske Invest Obligationer Engros KL er ikke børsnoteret og fremgår derfor ikke af selskabsmeddelelsen. Den forventede udbyttesats for afdelingen er 2,90 kr. pr. investeringsbevis. Det samme gør sig gældende for afdeling DK0061149119 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL. Her er den forventede udbyttesats 0,00 kr. pr. investeringsbevis.

Udbyttet bliver trukket fra den indre værdi (NAV) og dermed kursen i afdelingerne den 22. januar 2020 og vil være på din konto den 24. januar 2020.

Den sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte bliver derfor den 21. januar 2020.

Formelt skal de endelige udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2019 godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2020.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.