Afkastoverblik august 2019

04.09.2019

Nyheder

Økonomisk svaghed og politisk tummel i Europa

  • De europæiske finansmarkeder måtte stå model til både økonomisk svaghed og politisk usikkerhed i august. I Tyskland viste industriproduktionen et stort fald på 5,2% i juni, BNP var -0,1% for andet kvartal og tyske 30 årige statspapirer blev solgt til minusrenter. På den politiske front benyttede den nye britiske premierminister, Boris Johnson, sin parlamentariske ret til at suspendere det britisk parlament i 5 uger op til Brexit, hvilket af mange blev opfattet som en demokratisk kortslutning. Samtidig måtte det italienske folk se frem til endnu en ny italiensk regering – det blev negativt modtaget trods øvelsen velkendt, idet Italien har haft mere end 60 regeringer siden anden verdenskrig.

USA og Kina i fortsat infight omkring handelsbetingelser

  • USA og Kina fortsatte tovtrækkeriet omkring handelsforhandlingerne, der med finansmarkedernes øjne atter svingede mellem håb og mismod alt efter, om det var nye møder eller nye tarif-forhøjelser og udvidelser, der var højest på dagsordenen. Ud over tariffer, blev kursen på kinesiske yuan og indenlandske pengepolitiske tiltag i Kina også en del af handelskrigen.

Flere brændpunkter rundt i verden

  • Selvom især handelskrig og Brexit har taget overskrifterne, har optøjerne i Hong Kong og udsigterne til politisk skifte i Argentina også været på investorernes dagsorden. I Hong Kong fortsatte demonstrationerne, fordi demonstranterne frygter for deres demokratiske rettigheder. I Argentina viste primærvalget, at der overraskende er udsigt til en politisk venstredrejning, og det gik ikke stille af sig på finansmarkederne, hvor aktierne faldt 38% i gennemsnit på dagen, og hvor det efterfølgende blev nødvendig med kapitalkontrol, fordi en bankerot truer.

Markedsafkast

Økonomisk usikkerhed og rentefald blev definerende for aktiemarkederne i august

  • Handelskrig og frygt for global økonomisk nedkøling sendte renterne sydover, og muligheden for finanspolitiske lempelser kom i spil. Udviklingen på verdens aktiemarkeder blev i høj grad præget heraf. De konjunkturfølsomme sektorer, herunder også de råvare-relaterede sektorer, blev hårdt ramt. De mest defensive sektorer og den type af selskaber, der anses for at være et alternativ til rentebærende papirer, kom bedst igennem måneden. Dollaren styrkedes knap 1% i løbet af august, og det afbødede noget af markedsfaldet, målt i danske kroner, hvor verdens aktiemarkeder faldt ca. 1,4%.

Faldende renter - igen

  • Det har endnu engang været den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina, der har været styrende for udviklingen på obligationsmarkederne. Renten på en dansk 10-årig statsobligation satte ny bundrekord og var ved udgangen af måneden -0,66%. Der er nu indregnet adskillige rentenedsættelser i USA, og på det kommende møde i ECB forventes en rentenedsættelse, og en genaktivering af opkøbsprogrammet i statsobligationerne. Det lave renteniveau har betydet, at konverteringsomfanget på realkreditmarkedet er rekordhøjt. 20- og 30-årige realkreditobligationer udstedes nu med en kuponrente på henholdsvis 0% og 0,50%.

Et overraskende primærvalg i Argentina og nedsmeltning af værdipapirer stjal overskrifterne i august

  • Oppositionspolitikeren Alberto Fernandez vandt overraskende primærvalget i Argentina med 15%-point, hvilket var langt fra hvad meningsmålingerne havde spået. Den markedsvenlige Mauricio Macri, der har siddet ved magten siden 2015 og med reformer har forsøgt at guide Argentina ud af krisen, fik ikke den ventede opbakning, da væksten er udeblevet og inflationen fortsat ligger på 55%. Fernandez, som er medlem af Peronistpartiet, er således favorit til at vinde præsidentvalget til oktober. Argentina står nu overfor en ny potentiel konkurs, og den argentinske valuta er således svækket ca. 30% siden valget, mens obligationer i USD er halveret i værdi. Der forhandles sandsynligvis nu med IMF om en potentiel ændring af tilbagebetalingerne på det eksisterende 57 mia. USD lån. Krisen smittede af på de dårligste kreditter, mens den fortsatte handelskrig har bragt de amerikanske renter ned i 1,5% og dermed understøtter de mere konservative kreditter i EM universet. EM i kernegæld steg 0,48% i august, mens lokalgæld faldt i niveauet 2,5%, idet investorerne søgte læ i USD.    

 Spændindsnævring og rentefald fører til positive afkast

  • August måned har været præget af faldende renter og moderat spændindsnævring for både USD og EUR virksomhedsobligationer. Der har dog været en relativ stor spredning mellem selskaberne, hvor især energiselskaber og autosektoren har været under pres, mens især medieselskaber har haft en stærk måned. Energiselskaberne har været under pres fra meget lave priser på naturgas i USA pga. stigende produktion af naturgas og olie, mens autosektoren er ramt af massivt faldende efterspørgsel på biler i Kina og udfordringer med Brexit. Medieselskaber, som primært består af fibernetselskaber, har været upåvirket af makroøkonomisk støj.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.