Årsrapport 2018 for Investeringsforeningen Jyske Invest

21.02.2019

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt årsrapporten for 2018 på sit møde den 21. februar 2019.

Sammendrag

  • Det samlede regnskabsmæssige resultat i investeringsforeningen er et underskud på 1.544 mio. kr. (i 2017 var der et overskud på 1.580 mio. kr.).
  • Den samlede formueværdi i investeringsforeningen var ved udgangen af 2018 20.395 mio. kr., hvilket er et fald på 21,5% i forhold til 2017.
  • Indløsninger (netto) på i alt 1.612 mio. kr.
  • Samtidig blev der i regnskabsåret udbetalt 2.427 mio. kr. i udbytter.

Resultaterne i foreningens afdelinger og de udbytter, som bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, fremgår af Årsrapport 2018.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.