Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

28.10.2019

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • I Jyske Invest Korte Obligationer KL, Jyske Invest Lange Obligationer KL, Jyske Invest Favorit Obligationer KL, Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL, Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL, Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL, Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL, Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL, Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL, Jyske Invest Obligationer Engros KL, Jyske Invest Globale Aktier KL, Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL, Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL, Jyske Invest USA aktier KL, Jyske Invest Kinesiske Aktier KL, Jyske Invest Indiske Aktier KL indsættes ”Afdelingen må ikke investere i aktier eller andele i selskaber mv. hjemmehørende i Danmark.”
  • I Jyske Invest Favorit Obligationer KL, Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL, Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL, Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL, Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL, Jyske Invest Obligationer Engros KL, Jyske Invest Globale Aktier KL, Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL, Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL, Jyske Invest USA Aktier KL, Jyske Invest Kinesiske Aktier KL, Jyske Invest Indiske Aktier KL præciseres det, at afdelingen alene kan investere indtil 10% af formuen i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, hvis disse ikke er hjemmehørende i Danmark.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.