Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

27.02.2020

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Nye tal, som følger af det afsluttede årsregnskab 2019, der indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen.
  • Afsnit 35 Forventet finanskalender er opdateret.
  • Risikoindikatoren i bilag 4 er ændret fra 2 til 3 i Jyske Invest Lange Obligationer KL. 
  • Maksimale indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er faldet med 0,02 %-point for afdelingen Jyske Invest Danske Aktier KL.
  • Aktuel ÅOP er opdateret med ændringer i et interval mellem -0,20 - 0,01 blandt andet som følge af fald i handelsomkostninger. 
  • Indirekte handelsomkostninger er opdateret med ændringer i et interval mellem -0,07 - 0,32.

Endvidere er der sket mindre præciseringer.   

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.