Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

14.08.2023

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er blevet tilrettet for afdelingen Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL samt andelsklasserne Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer og PM Højt Ratede Virksomhedsobligationer. De maksimale omkostninger ved indtrædelse og udtrædelse er blevet justeret ned fra 0,30% til 0,23%.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.