Afkastoverblik august 2018

07.09.2018

Nyheder

Konflikten mellem Tyrkiet og USA – og bekymrende tyrkisk politik – resulterede i kursskred

En disputs mellem USA og Tyrkiet om løsladelsen af en amerikansk præst, som i Tyrkiet af anklaget for medvirken i forbindelse med kupforsøget i 2016, eskalerede i august. Donald Trump lagde tryk på Tyrkiet, bla. i form af forhøjede toldsatser på aluminium og stål – og gennem sine berygtede tweets på det sociale medie, Twitter. 

Eskaleringen af konflikten var dråben, der fik en allerede presset tyrkisk lira til for alvor at give efter. En lira, der i forvejen var presset af internationale investorers bekymring for den tyrkiske centralbanks manglende selvstændighed – i kølvandet på seneste renteændringer. Usikkerheden spredte sig til andre sårbare markeder.

Handelskrigen mellem USA og Kina prægede fortsat markedet

USA har i løbet af august pålagt Kina yderligere told – og Kina har, som tidligere, reageret prompte ud fra devisen om ’tand for tand’. 

Der kom 25% told på varer for 34 mia. USD den 6. juli – og i august blev der lagt told på varer for yderligere 16 mia. USD. Samtidig har den amerikanske præsident fastholdt truslen om at pålægge yderligere told på varer for op mod 200 mia. USD. 

Investorerne er bekymret for, hvad Kinas næste skridt vil blive, når de efter al sandsynlighed løber tør for amerikanske varer at afgiftsbelægge. Der synes dog samtidig at være visse forsøg på at genoptage forhandlingerne.

Forventet storsejr til Sverigesdemokraterne ved parlamentsvalget i Sverige pressede den svenske krone

Indbyggerne i Sverige går til parlamentsvalg den 9. september, og valget har i løbet af august fået en vis opmærksomhed – også blandt internationale investorer. Interessen har især skyldtes udsigten til en storsejr til det EU-skeptiske parti, Sverigesdemokraterne – som bla. har en ny EU-afstemning på dagsordenen. 

Ud fra de seneste meningsmålinger er der stadig et uklar billede af den kommende regeringssammensætning. Opmærksomheden på Sverige er yderligere styrket af Sverigesdemokraternes indvandrerkritiske holdninger, der har givet anledning til en følelsesladet debat – og også indirekte har forbindelse til et større antal bilafbrændinger.

Markedsafkast

USA blev vinderen på verdens aktiemarkeder i august.

USA blev vinderen blandt verdens betydende aktiemarkeder i august – alt imens verdens nye aktiemarkeder havde det svært. Nøgletallene og regnskaberne fra USA viste atter god vækst og ingen nævneværdige antydninger af effekt fra handelskrigen. Til gengæld har flere af verdens nye aktiemarkeder haft det svært – eksempelvis Kina pga. handelskrisen og Tyrkiet pga. disputsen med USA og manglende tillid til tyrkisk pengepolitik fra internationale investorer. 

Sektorer, som er påvirket af handelskrigen, havde det ligeledes svært i august. Derimod havde it et stærkt comeback i kølvandet på gode regnskaber fra flere it-mastodonter.

Stigende risikoaversion gav faldende renter

Renteniveauet var let faldende i august, hvilket primært skyldtes en stigende risikoaversion. Månedens temaer har været uro i Tyrkiet, italiensk budget samt den fortsatte risiko for en eskalerende handelskrig. 

I starten af måneden styrtdykkede kursen på tyrkiske lira, bl.a. som følge af en generel mistillid til landets pengepolitik. I Italien var der stor nervøsitet omkring det fremtidige budget. Markedet frygter, at budgettet ikke vil leve op til EU's regningslinjer. Ved udgangen af august var renten på en 10-årig dansk statsobligation 0,30%, hvilket var 0,1 %-point lavere end ved månedens start.

Afkastene på de nye obligationsmarkeder var negative i august. Det gik hårdt ud over Tyrkiet. Merrenten på Tyrkiske obligationer udstedt i USD i forhold til en amerikansk statsobligation steg fra omkring 4,3% til knap 6%. Brasilien og ikke mindst Argentina oplevede også store rentestigninger. Lokalvaluta-udstedelserne havde det også hårdt, idet både den tyrkiske lira og den argentinske peso blev svækket med omkring 25%.

Uroen på de nye markeder smittede af på virksomhedsobligationerne. Investment grade obligationerne gav dog alligevel positive afkast, mens det blev til et nulafkast for de lavere ratede virksomhedsobligationer. I slutningen af måneden har der været mange nye obligationsudstedelser i markedet. Tendensen har været, at disse obligationer efterfølgende er faldet i kurs.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.