Årsrapport 2021 for Investeringsforeningen Jyske Invest

02.03.2022

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt årsrapporten for 2021 på sit møde den 2. marts 2022.

Sammendrag
• Det samlede regnskabsmæssige resultat i investeringsforeningen er et overskud på 2.233 mio. kr. (i 2020 var der et underskud på 401 mio. kr.).
• Den samlede formueværdi i investeringsforeningen var ved udgangen af 2021 30.257 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,5% i forhold til 2020.
• Emission (netto) på i alt 1.073 mio. kr.
• Samtidig blev der i regnskabsåret udbetalt 685 mio. kr. i udbytter.

Resultaterne i foreningens afdelinger og de udbytter, som bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, fremgår af Årsrapport 2021.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.