Udbytte udbetales ultimo januar 2019

09.01.2019

Du kan se de forventede udbyttesatser i vores selskabsmeddelelse. De er beregnet pr. 31. december 2018 og udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.

Afdelingen DK0060293298 Jyske Invest Obligationer Engros KL er ikke børsnoteret og fremgår derfor ikke af selskabsmeddelelsen. Den forventede udbyttesats for afdelingen er 1,80 kr. pr. investeringsbevis.

Udbyttet bliver trukket fra den indre værdi (NAV) og dermed kursen i afdelingerne den 29. januar 2019 og vil være på din konto den 31. januar 2019.

Den sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte bliver derfor den 28. januar 2019.

Formelt skal de endelige udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2018 godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2019.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.