Afkastoverblik juli 2020

11.08.2020

Nyheder

Stigende smittetal mødt med stimuli og fremskridt i vaccine-udviklingen

  • Smittetallene i verden fortsatte op i juli, hvor antal daglige nye tilfælde rundede 250.000. USA, Brasilien og Indien har stået for løvens part af nye tilfælde. Tilsammen er de tre lande nået op på mere end 9 mio. smittede og stod ultimo juli for mere end halvdelen af verdens 18 mio. registrerede tilfælde. Smitteudviklingen er blevet håndteret med relativt rolig hånd af investorerne – og årsagen hertil skal bl.a. findes i overraskende positive økonomiske nøgletal samt en ekstrem villighed til økonomisk stimulans fra centralbanker og myndigheder. Samtidig var der godt nyt i forhold til potentielt kommende vacciner mod sygdommen. Der var bl.a. forlydender om, at både Moderna og Pfizer var på vej ind i sidste testfase med deres vacciner. Også andre selskaber er godt på vej, og der spekuleres i, om der måske allerede kan være en vaccine på markedet omkring årsskiftet.

Gigantisk hjælpepakke vedtaget i EU – og fra USA er nyt på vej

  • EU-landene er langt om længe enedes om en gigantisk Corona-hjælpepakke. Formuleringerne om detaljerne er fastholdt i bløde vendinger og står derfor ikke helt klare. Aftalen indeholder en genopbygningsfond på 750 mia. euro, hvoraf halvdelen er tilskud, mens resten ydes som lån. Pakken skal finansiers af låntagning med løbetid frem til 2058. Aftalen er kommet i hus samtidig med aftalen om et budget for 2021 til 2027. Aftalen er et stærkt signal om sammenhold og vilje til at løfte Europa igennem krisen. I USA er der ligeledes forventninger om, at der vil blive vedtaget fornyede finanspolitiske hjælpepakker, når de hidtidige pakker udløber.

Brat økonomisk tilbageslag, men udsigt til bedring

  • De bagud skuende økonomiske nøgletal vidnede om stort økonomisk tilbageslag i andet kvartal. Samtidig indikerede konjunkturbarometrene heldigvis, at bunden allerede synes nået. I hvert fald indtil videre. Udløb af hjælpepakker og anden bølge af smittetilfælde kan på ny risikere at sende verdensøkonomien i modvind. Investorerne synes imidlertid ikke at forud inddiskontere en fornyet økonomisk modvind, der ikke kan modsvares af nye stimuli og vaccine.


Markedsafkast

Stigninger på verdens aktiemarkeder blev spist af dollarfald

  • Verdens aktiemarkeder fortsatte samlet set stigningerne i juli – trukket af USA og Asien. Til gengæld faldt aktiemarkederne i både Europa og Japan. Verdens aktiemarkeder steg 3,39% målt i lokalvaluta, men det positive afkast blev spist op af et dollarfald, set med en dansk investors øjne. Verdens aktiemarkeder var omtrent uforandrede, målt i danske kroner. Alt imens aktieinvestorerne havde tiltro til, at de stigende Corona-tal i USA ville blive modsvaret af stimuli fra centralbanker og myndigheder, så gik de stigende smittetal, en lavere rente og udsigten til lempelig amerikansk pengepolitik ud over dollaren.

Let faldende renter i et marked med sommerferiestemning

  • På det danske marked har udstedelsesaktiviteten været forholdsvist begrænset i det meste af måneden. I de sidste dage steg udbuddet af konverterbare realkreditobligationer dog markant. Det skyldtes, at opsigelsesfristen til oktober-terminen udløb ved udgangen af juli, samtidig med at de nuværende konverterbare realkreditserier erstattes af nye serier, hvor løbetiden er 3 år længere. Det betyder en lavere kurs, hvorfor konverteringer bliver mindre fordelagtige. På trods af det større udbud ultimo måneden har de konverterbare obligationer været præget af en højere prisfastsættelse – såvel absolut som relativt. Overordnet set har renteniveauet været let faldende, hvorfor langt de fleste obligationer har givet positive afkast.

Stor forskel på EM Lokal og EM i kernevaluta i juli måned

  • Stigningen i EURUSD på 4,5% havde en kraftig negativ indvirkning på EM i lokalvaluta. Obligationskursstigninger og kuponrenter kastede 1% af sig, men blev mere end spist op af valutakurstab på mere end 3%. De store tabere var lande, hvor valutaer kører parløb med USD - eksempelvis Rusland, Kazakhstan, Ukraine, Peru og Thailand -  mens Tyrkiet med deres egen krise oplevede en tyrkisk lire, der faldt 6,72%. Anderledes var det med EM i kernevaluta, hvor månedens afkast nåede over 3% trukket af let faldende amerikanske renter og en kreditspændsindsnævring fra 474bp til 436bp. Der var søgning mod flere såkaldt risikofyldte lande, der har hentet noget af det tabte tilbage siden Covid-19 krisen toppede i marts. Tyrkiet blev dog også ramt på kernegæld med et tab på 2,79%, mens andre kriselande som Libanon, Sri Lanka, Zambia og Argentina også leverede negative afkast. Der skeles stadig meget til Covid 19 tal og dermed hvilken afsmitning, disse har på landenes vækst, budgetter og dermed gældsrater.

Kreditmarkederne i juli

  • Udviklingen i kredit-rentespænd var meget positiv i juli. Således indsnævrede High Yield spændet sig ca. 0,80 procentpoint, mens Investment Grade spændet indsnævrede sig ca. 0,20 procentpoint. Aktievolatilitet er som regel en god indikator for kreditspændudviklingen, og målt med det bredt anerkendte aktievolatilitetsbaromater, VIX-indekset, faldt volatiliteten henover juli. Hvor den første del af ”recovery” var god for kvalitet, så vi i juli en større efterspørgsel på ”deep value”, herunder selskaber indenfor energi, forbrug, underholdning, service m.v.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.