Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

15.11.2021

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

 • I visse afdelinger oprettes der to andelsklasser. Det drejer sig om følgende afdelinger:
  • Jyske Invest Korte Obligationer KL
  • Jyske Invest Lange Obligationer KL
  • Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL
  • Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL
  • Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL
  • Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL
 • Det er tydeliggjort i SRI afdelingerne, at det er CO2e, der bl.a. benyttes som referencepunkt for bæredygtige investeringer og ikke CO2.
 • Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er blevet tilrettet for afdelingerne Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL og Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL. De maksimale omkostninger ved indtrædelse og udtrædelse er blevet justeret ned med 0,04%-point.

Derudover er der mindre redaktionelle ændringer.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.