Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

02.03.2023

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Nye tal, som følger af det afsluttede årsregnskab 2022, der indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen.
  • Afsnit 33 Forventet Finanskalender er opdateret.
  • Bilag 9 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger er opdateret med lovpligtige oplysninger om investeringer i atomkraft og fossilgas.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.