Ordinær generalforsamling den 17. marts afholdes på anden adresse end først annonceret

06.03.2020

Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje ændrer placering for afholdelse af den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020 kl. 15.00

Generalforsamlingen afholdes på

Gl. Skovridergaard
Marienlundsvej 36
8600  Silkeborg

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.