Afkastoverblik Oktober 2020

19.11.2020

Nyheder

Corona-virus
Der har været rigtig mange begivenheder i oktober, som markedet har skullet forholde sig til. En af de vigtige har været en ny opblusning af corona-virussen i både USA og Europa. Opblusningen er sket noget tidligere end ventet, og er et bevis på at virussen fortsat er meget svær at spå om – selv for eksperter. Det stigende smittetal har specielt i Europa betydet nye markante restriktioner i flere lande, hvor også sundhedsvæsnet mange steder er udfordret. På de finansielle markeder øger det bekymringen omkring den økonomiske udvikling – specielt i lyset af, at nye hjælpepakker i USA ser ud til at være sværere at nå til enighed om, end tilfældet var i foråret. I Europa kan man oveni lægge, at forhandlingerne imellem EU og Storbritannien er gået i hårdknude, hvilket giver panderynker hos flere virksomheder. Europæiske aktier har derfor haft en rigtig svær måned med fald på mellem 5% og 9% (globale aktier -2%).

Regnskabssæson
I løbet af oktober har vi også for alvor taget fat på regnskabssæsonen for 3. kvartal af 2020. Det ser egentligt overvejende pænt ud. Både salgs- og indtjeningsvæksten faldt igen i kvartalet, men forventningerne lå faktisk endnu lavere. Derfor har regnskabssæsonen isoleret set været positiv for markedet.

Amerikansk præsidentvalg
Den sidste vigtige begivenhed i oktober har naturligvis været det amerikanske præsidentvalg d. 3. november. I skrivende stund er dette ikke afgjort, selvom Trump har været ude og udråbe sig selv til sejrsherre. Det man lige nu kan konstatere er, at valget er meget tæt. Det øger risikoen for at valget kan trække i langdrag med fintællinger i flere stater, og et muligt efterspil i Højesteret.

Markedsafkast
Det europæiske og amerikanske aktiemarked havde en svær måned med opblusningen af corona-virussen, og manglende politisk handelskraft på nye hjælpepakker. I modsætning hertil klarede de nye aktiemarkeder – med Kina i front – sig rigtigt fint i oktober, og endte måneden med positivt afkast. Virussmitten synes at være mere under kontrol i specielt Asien.

Obligationsrenterne har igen i oktober været let faldende. Målt på en 10-årig statsobligation ligger renten nu ca. 10 bp. lavere end ved månedens start. På det danske obligationsmarked har aktiviteten været behersket. Dog har der op til ultimo måneden, hvor opsigelsesfristen til januar terminen udløber, været et betydeligt udstedelsesomfang i de konverterbare obligationer. Sammen med det faldende renteniveau har det betydet en let underperformance i de langt løbende konverterbare obligationer. Generelt har obligationsafkastene været positive i oktober. Der er dog stor spredning i afkastene på de højere forrentede konverterbare obligationer, hvor afkastene varierer fra – 0,5 % til positive afkast på over 1 %.

På de nye markeder bliver der flittigt fulgt med i hvordan de enkelte lande håndterer og klarer sig i relation til Covid 19. Dette kan blive afgørende for hvordan og hvor hurtigt landene kommer ud på den anden side. Flere har via finanspolitikken øget gælden og dette har lagt mange lande under pres. Trods disse udfordringer har marke-det klaret relativt fint med afkast på 0,47% på ekstern gæld og 1,23% på lokal gæld. Valget er overstået i Elfen-benskysten, hvilket har løftet landets obligationer betragteligt, mens situationen i Tyrkiet med en ineffektiv pengepolitik holder investorerne væk.

Både investment grade og high yield rentespændene kørte marginal ind i løbet af oktober, primært drevet af højere sandsynlighed for en Biden valgsejr og ECBs indikation af, at opkøbsprogrammet vil blive øget i decem-ber. En ny runde af covid-19 nedlukninger i slutningen af måneden lagde dog en dæmper på optimismen. Udste-delsesaktiviteten var høj, især i USD high yield, hvor mange selskaber øjensynligt ønskede at få de kommende måneders finansiering på plads inden valget. Af samme grund forventer vi noget lavere aktivitet i november og december.
 
 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.