Udbytte udbetales ultimo januar 2021 – i visse afdelinger

18.01.2021

Du kan se de forventede udbyttesatser i vores selskabsmeddelelse. De er beregnet pr. 31. december 2020 og udtrykt i kroner pr. investeringsbevis.
 

Udbyttet bliver trukket fra den indre værdi (NAV) og dermed kursen i afdelingerne den 27. januar 2021 og vil være på din konto den 29. januar 2021.

Den sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte bliver derfor den 26. januar 2021.

Formelt skal de endelige udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2020 godkendes på foreningens ordinære generalforsamling.

For nedennævnte fem udloddende afdelinger udbetales udbyttet senest umiddelbart efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 24. marts 2021:

  • DK0016105703 Jyske Invest Favorit Obligationer KL
  • DK0016112915 Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL
  • DK0060762466 Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL
  • DK0060185726 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL
  • DK0061149119 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL


Læs mere om den senere udbetaling af udbytte i særskilt nyhed på https://jyskeinvest.dk/omjyskeinvest/nyheder.


Afdelingen DK0060293298 Jyske Invest Obligationer Engros KL er ikke børsnoteret og fremgår derfor ikke af selskabsmeddelelsen. Den forventede udbyttesats for afdelingen er 0,80 kr. pr. investeringsbevis. Det samme gør sig gældende for afdeling DK0061149119 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL. Her er den forventede udbyttesats 0,00 kr. pr. investeringsbevis.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.