Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

04.02.2022

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

• I afdelingen Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL er der foretaget tilpasninger i investeringspolitikken, og der er indarbejdet oplysninger om afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika.

• Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL skifter benchmark fra MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return Index til MSCI EM Asia Net Total Return Index den 28. februar 2022.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.