Afkastoverblik juli 2019

06.08.2019

Nyheder

Trods rentenedsættelse indfriede den amerikanske centralbank ikke forventningerne

  • Der foregår stadig en tovtrækning på finansmarkederne, hvor handelsspændinger og svagere global vækst trækker ned, mens forventninger til nye stimulanser fra centralbankerne trækker op. De positive forventninger til centralbankerne var dominerende gennem det meste af måneden, men blev dog ikke helt indfriet på Feds rentemøde d. 31. juli. Den amerikanske centralbank annoncerede godt nok sin første rentesænkning siden finanskrisen, men finansmarkederne havde håbet på mere end en nedsættelse på 25 basispoint. Samtidig var meldingen, at det ikke umiddelbart kommer flere rentenedsættelser, men at centralbanken løbende vil vurdere de økonomiske nøgletal og tilrettelægge pengepolitikken i overensstemmelse hermed.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve stod ikke alene

  • Federal Reserve tog alt opmærksomheden, men en række centralbanker var på banen i løbet af juli. Især centralbanker fra emerging markets som eksempelvis Rusland og Sydkorea, men centralbanken i Australien sænkede også renterne i løbet af måneden. Omtrent enslydende for alle centralbankerne var bekymringer for global vækst pga. den amerikansk initierede handelskrig og den amerikanske præsidents ugennemskuelige strategi.

Analytikerne er også bekymrede

  • Centralbankerne er ikke alene om at være bekymrede. Finansanalytikerne forsøger løbende at beregne handelskrigens effekt på global økonomi såvel som på virksomhedernes indtjening. Ikke mindst på verdens nye aktiemarkeder, hvor analytikerne har sænket forventningerne til indtjeningsvæksten for 2019 fra 9,2% i starten af året til nu at udgøre 4,3%. Alt tyder på, at forventningerne vil falde yderligere. Det samme er tilfældet for finansanalytikernes forventninger til de økonomiske nøgletal fra de enkelte lande.

Nyudnævnt britisk premierminister kræver nyt kompromis om Brexit

  • Den nyudnævnte britiske premierminister, Boris Johnsson, har krævet et nyt kompromis med EU. Det virker dog ikke til, at EU har tænkt sig at give ham det, han ønsker. Derfor konkluderede investorerne, at risikoen for Brexit uden en aftale er blevet større. Derfor er bl.a. det britiske pund faldet.

Markedsafkast

Juli blev ’stilhed før storm’ på aktiemarkederne

  • Juli blev relativt rolig på aktiemarkederne, idet frygten for handelskrig blev dulmet en smule, og måneden var næsten lukket inden den amerikanske centralbank skuffede med sin rentenedsættelse den 31. juli. Skuffelsen relaterede sig dog snarere til de medfølgende kommentarer, der var meget afdæmpede hvad angik yderligere rentenedsættelser. Især det amerikanske aktiemarked klarede sig fornuftigt, men Europa og Japan sluttede også juli i positivt territorium. Derimod havde verdens nye aktiemarkeder det svært. Ikke mindst på baggrund af en dollarstigning på mere end to procent. Efter månedsafslutning kastede Donald Trump desuden yderligere benzin på handelskrigs-bålet, og verdens aktiemarkeder har fået en negativ start på august.

Renterne fortsætter ned

  • Juli bød endnu engang på faldende renter på obligationsmarkederne. Investorerne er fortsat nervøse for vigende økonomisk vækst som følge af bl.a. de uafsluttede handelsforhandlinger mellem USA og Kina. Derudover har både den europæiske og amerikanske centralbank (ECB og FED) afholdt rentemøde. ECB begyndte at varme op til lempelser i form af rentenedsættelser og nyt likviditets-program til næste ECB møde i september, mens FED sænkede renten med 0,25%-point, hvorefter FED er på hold, indtil der kommer nye informationer omkring den økonomiske udvikling. Renten på en 10-årig dansk statsobligation var ved udgangen af måneden ca. – 0,36 %, hvilket er historisk lavt. Endnu engang har det lave renteniveau betydning for aktiviteten på realkreditmarkedet. Låntagerne omlægger i stort omfang lån optaget i højere forrentede obligationsserier til eksempelvis 30-årige 1% obligationslån. Det giver høje udtrækningsprocenter i de højere forrentede obligationer, og store udstedelsesmængder i de lavere forrentede obligationer. Selvom der været massiv udstedelse af de nye 1% obligationer med udløb i 2050, har der ligeledes været en god investorinteresse.

En stærk amerikansk dollar understøttede valutaer på de nye markeder

  • Den kraftige dollarstigning på ca. 2% understøttede de lokale nye markeder, hvor specielt de dollarrelaterede valutaer lod sig rive med og blev styrket overfor danske kroner. En fortsat tro på en lempelig amerikansk pengepolitik gav også støtte til obligationerne. Mange lande har pænt styr på inflationen og leverede rentefald og dermed positive afkast. Som følge af relativt lave inflationsrater og vigende vækst er der mange lande, der har gode muligheder for at nedsætte renterne og dermed understøtte væksten. En lidt overraskende retorik på mødet i den amerikanske centralbank den 31/7 samt en opblomstring i handelskrigen mellem USA og Kina og sekundært USA og Rusland har dog skabt en nervøs start på august måned. Det store spørgsmål bliver nu, om investorerne fortsat vil sende midler imod de nye markeder, eller om den øgede globale usikkerhed vil betyde mere afventende investorer.  

Spændindsnævring og rentefald fører til positive afkast

  • Markedets forventninger om en snarlig genopstart af Den Europæiske Centralbanks opkøbsprogram fik både renter og kreditspænd til at falde i juli med deraf følgende positive afkast. Det fundamentale billede er fortsat uklart, blandt andet observeret ved faldende konjunkturbarometre. Vi imødeser derfor stigende spredning blandt selskaberne i vores investeringsunivers, så værdien af selskabsudvælgelsen vil sandsynligvis være tiltagende.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.