Afkastoverblik september 2019

04.10.2019

Nyheder

Polemikken i Storbritannien fortsatte

  • Tovtrækkeriet i det britiske parlament fortsatte i september. Boris Johnson sendte parlamentarikerne på en ufrivillig 5 ugers ferie vha. en passus i loven. Imidlertid kendte den britiske højesteret anvendelsen af loven ugyldig og politikerne kom tilbage på arbejde efter 2 ugers pause. Efter flere fravalg/eksklusioner i det konservative parti, er Boris Johnson i undertal, og flertallet har vedtaget et forslag, der skal forhindre, at Storbritannien træder ud af EU uden en aftale, når deadline nås den 31. oktober.

De store centralbanker reagerede på usikkerhed og vækstnedgang

  • Den Europæiske Centralbank (ECB) drejede stort set på alle forhåndenværende håndtag i forbindelse med seneste ECB-møde. Ud over at sænke renten med 0,10 procentpoint genstartede centralbanken sit opkøbsprogram og proklamerede principielt, at programmet blev fastholdt indtil det virkede. Samtidig var der en slet skjult opfordring til de europæiske politikere til også at kigge på finanspolitikken. Nøgletal indikerede især, at den store tyske industri-motor for alvor hoster. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve (FED), ville også være med – og sænkede renten med 0,25%-point. Trods usikkerhed om handelskrig er FED dog ikke i samme situation som ECB, idet amerikansk inflation er væsentligt højere.

Oliestigning efter angreb på Saudi Arabiens olieproduktion

  • Drone- og missilangreb på saudiarabiske olieproduktionsanlæg, som kortvarigt satte halvdelen af Saudi Arabiens olieproduktion ud af spil, gav genlyd i olieprisen. Kortvarigt var der frygt for, hvorvidt og hvordan både Saudi Arabien og USA ville reagere. Alle efterretninger pegede nemlig på iransk involvering. Eftersom en umiddelbar gengældelsesaktion udeblev samtidig med, at produktionsenhederne hurtigt kom op at køre igen, faldt olieprisen og finansmarkeder til ro igen.

Markedsafkast

Vækststimulanser sendte aktiemarkederne og renterne op

  • Verdens aktiemarkeder fik en hjælpende hånd fra centralbankerne i september, hvor både den amerikanske og europæiske centralbank kom med vækstfremmende tiltag. Det betød, at de mest konjunkturfølsomme sektorer klarede sig bedst. Det samme var gældende for finansaktier, der nød godt af stigende obligationsrenter. Energi steg også mere end gennemsnittet i kølvandet på drone- og missilangrebet på saudiarabiske olieproduktionsfaciliteter. Til gengæld havde de klassisk defensive sektorer som sundhedspleje og konsumentvarer ikke samme gavn af centralbankernes tiltag.

Faldende renter – igen

  • 3. kvartal startede med et kraftigt stigende renteniveau. Udviklingen vendte dog hurtigt, og for hele kvartalet, er renten på en 10-årig statsobligation faldet med 0,25 %-point. Det faldende renteniveau skyldtes aftagende vækst og inflation globalt. Den aftagende vækst og inflation medvirkede til, at ECB i september sænkede renten med 0,10%-point, genstartede støtteopkøb af obligationer for EUR 20 mia. pr. måned samt indførte et nyt 2-tiering system over for banker. Derudover sænkede den amerikanske centralbank, FED, og-så renten 2 gange i 3. kvartal med 0,25% pr. gang i henholdsvis juli og september.

Positiv korrektion i Argentina i september efter nedsmeltningen i august måned

  • De nye markeder formåede i september at vinde noget af det tabte tilbage fra august måned. Obligationer i lokalvaluta gav et afkast på 2,41%, mens udstedelser i eksterne valutaer tabte 0,36%. Relationen mellem USA og Kina synes at være blevet en smule forbedret, mens de globale væksttal er dog vigende. Den første faktor har vægtet højest, men fokus er dog også på vigende væksttal på de nye markeder, hvoraf en del nok kan tilskrives usikkerheden omkring global handel. De argentinske aktiver rettede sig en del efter blodbadet i august, og bedre væksttal, lavere inflation og en bedring i handelstallene i Tyrkiet fik også de tyrkiske obligationer og den tyrkiske valuta til at stige i værdi. Der har været udstedelsesaktivitet for 21 mia. USD i september, hvor specielt de mellemøstlige lande har udstedt meget, men Sydafrika, Ecuador, Uruguay, Kazakhstan og Montenegro benyttede også afslutningen på ferien til at komme i markedet.

Små bevægelser i kreditspændene

  • På markedet for højtforrentede virksomhedsobligationer var der ikke de store spændbevægelser i løbet af september, så de globale high yield markeder handler fortsat ca. 300bp over swaps. Terrorangrebet mod Saudi Arabiske olieinstallationer resulterede umiddelbart i en markant stigning i olieprisen, hvilket kortvarigt fik rentespændene på en række pressede amerikanske energiselskaber (der ikke er i porteføljen) til at køre markant ind. F.eks. gik Chesapeake spændet fra 1400bp til 900bp, men efterhånden som olieprisen faldt tilbage, kørte spændene tilbage til niveauerne fra før angrebet.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.