Markedsudvikling – 3. kvartal 2023

18.10.2023

Efter pæn fremgang for globale aktier i årets første to kvartaler, blev tredje kvartal præget af større ustabilitet, på grund af nye rentestigninger. Globale aktier i danske kroner sluttede dog kvartalet tæt på uændret, takket være en stigende amerikansk dollar.

Vi oplevede stigende renter i både USA og Europa, og renten på en ti-årig dansk statsobligation ligger ved udgangen af tredje kvartal på det højeste niveau siden 2011.
Rentestigningerne er især kommet efter, at den amerikanske centralbank på deres møde i september signalerede, at de forventer at fastholde renten på et højere niveau gennem en længere periode.
Samtidig truer en markant olieprisstigning med at udfordre den ellers faldende tendens i inflationen og kan tvinge centralbankerne til yderligere renteforhøjelser. Stigningerne i olieprisen tog for alvor fart i kølvandet på, at Saudi-Arabien har besluttet at begrænse olieproduktionen frem til slutningen af 2023. Olieprisen er således steget over 28% i tredje kvartal.

Kombinationen af højere renter og oliepriser er en potentiel farlig cocktail, da det presser forbrugernes købekraft og dermed efterspørgsel efter varer og serviceydelser, som virksomhederne i sidste ende lever af. Det kan sætte væksten og den stærke beskæftigelse under pres. På den positive side er det dog netop pres på vækst og beskæftigelsen, der kan få centralbankerne til at sætte renten ned igen.

Figur 1: Udvikling i aktier og obligationer.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.