Afkastoverblik juni 2018

04.07.2018

Nyheder

Handelskrigen begyndte at gøre indtryk på markederne

  • Handelskrigen mellem USA og den øvrige verden – specielt Europa og Kina – tog den konfronterende linje i løbet af juni, hvor Donald Trump tog teten, og hvor både Kina og Europa svarede igen ud fra ”øje-for-øje” princippet. Investorernes bekymringer steg på den baggrund og specielt i forhold til Kina og Europa.  Donald Trump introducerede yderligere told for 34 mia. USD over for Kina, og desuden skruede han op for retorikken omkring bl.a. europæisk bilimport.

Topmøde mellem Donald Trump og Kim Jong-un

  • Donald Trump har evnen til at skabe opmærksomhed og tage uventede beslutninger – og topmødet med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, var ingen undtagelse. Efter tidligere at have aflyst mødet i et åbent brev faldt alt på plads med kort varsel, og verden fik sit historiske topmøde mellem USA og Nordkorea – og endda med en underskrevet aftale, som blev taget godt imod af finansmarkederne.

Amerikansk renteforhøjelse som ventet

  • Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hævede som ventet renten med 0,25%-point, men benyttede samtidig lejligheden til at skrue op for det indikerede antal renteforhøjelser fra én til to resten af året. Den tidligere centralbankchef Ben Bernanke var samtidig ude at advare imod, at USA kan stå over for en overophedning og efterfølgende kollaps kombineret med dyr finansiering heraf pga. stigende amerikanske obligationsrenter. Kilden hertil er Donald Trumps aggressive skatte- og finanspolitik.

Markedsafkast

Verdens aktiemarkeder sluttede i minus i kølvandet på bl.a. handelskrig

  • Verdens aktiemarkeder tog i stigende grad notits af handelskrigen mellem USA, Europa og Kina efterhånden som både retorik og tiltag eskalerede. Især Kina, som er en stor netto-eksportør i.f.t USA, var negativt påvirket af situationen – med et kursfald på mere end 5%. Selvom USA er ophavsmand til handelskrigen, er det amerikanske aktiemarked sluppet mest nådig indtil nu. Det amerikanske aktiemarked er knapt så konjunkturfølsomt – og samtidig kan forklaringen være, at en amerikansk økonomi præget af meget ekspansiv skattepolitik har nemmere ved at absorbere handelsmæssig modvind. Det blev underbygget af, at de mindst konjunkturfølsomme aktier klarede sig bedst i juni på globalt plan.

ECB tager yderligere skridt mod en afvikling af opkøbsprogrammet

  • Juni har været en forholdsvis begivenhedsrig måned på obligationsmarkederne - og med et faldende renteniveau. FED hævede som forventet renten med 0,25%, og markedsreaktionen var derfor også begrænset. På ECB mødet kom den længe ventede afgørelse omkring fremtiden for opkøbsprogrammet. Programmet reduceres og vil frem til december være på EUR 15 mia. Herefter forventes det at blive helt afviklet. ECB tilkendegav samtidig, at man tidligst forventer at hæve renten i september 2019. Dette er en udskydelse i forhold til tidligere udmeldinger og medførte derfor et faldende renteniveau.
  • De nye obligationsmarkeder har i juni været ramt af negative afkast. Det er de fortsatte renteforhøjelser fra FED, der præger markederne. Samtidig giver den begyndende handelskrig en generel nervøs stemning på markederne. Lande som Tyrkiet og Argentina har haft markant negative afkast pga. mistillid til deres pengepolitik.
  • Virksomhedsobligationerne gav også negative afkast i juni. Her har det også været den begyndende handelskrig, der har givet bekymring. Samtidig har den begyndende afvikling af ECBs opkøbsprogram betydet, at mange nye obligationsudstedelser er kommet ud med højere renter, hvilket igen også har smittet af på de eksisterende udstedelser.

 

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.