Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

21.05.2021

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Foreningens revisor er rettet til EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
  • Afsnit 33 Forventet finanskalender er opdateret.
  • Risikoindikatoren i bilag 4 er ændret fra 5 til 4 i Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL.
  • I foreningens omkostningsstruktur er enkelte elementer blevet udskilt særskilt, mens transaktionssatserne er sænket. Konsekvensen heraf er højere løbende omkostninger og lavere handelsomkostninger. Den samlede effekt af ændringerne er en mindre besparelse. Et af de udskilte elementer er et nyt risikogebyr i niveauet 0,00-0,30% for opbevaring af værdipapirer. Risikogebyret fører til en forhøjelse af administrationshonoraret i bilag 8. Samtidig reduceres kurtage for handel med visse værdipapirer, og indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger reduceres tilsvarende i bilag 6-7.

Endvidere er der sket mindre præciseringer.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.