Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

03.01.2022

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  •  I afdelingerne Jyske Invest Korte Obligationer KL, Jyske Invest Lange Obligationer KL, Jyske Invest Obligationer Engros KL, Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL og Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL er der indarbejdet oplysninger om afdelingernes miljømæssige og sociale karakteristika.

  •  Alle afdelinger som markedsfører miljømæssige og sociale karakteristika, har fået indført en erklæring vedr. afdelingernes hensyntagen til kriterierne i forordning 2020/852 (herefter ”taksonomiforordningen”).

  •  I Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL er oplysninger om afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika ajourført blandet andet som konsekvens af, at afdelingen nu investerer i overensstemmelse med EU’s Climate Transition Benchmark.

  •  I Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL, Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL og Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL er der foretaget tilpasninger i investeringspolitikken.  

  • Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL skifter referenceindeks fra MSCI ACWI til MSCI World Minimum Volatility Net Total Return Index den 31. januar 2022.

  • Afsnit 6.8 ”Integration af bæredygtighedsrisici” er ajourført blandt andet som konsekvens af Taksonomiforordningens ikrafttrædelse.

  •  Afsnit 8 ”Skatteregler” er opdateret som konsekvens af ændringer i skattelovgivningen

  • Formuleringerne til de afdelinger/andelsklasser, hvor samfundsforudsætningernes afkastforventninger fratrukket afdelingens/andelsklassens omkostninger er negative, er præciseret.

Læs prospektet under Materiale

Se selskabsmeddelelse


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.