Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

23.09.2022

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret som følge af den ekstraordinære generalforsamlings beslutning om likvidation af afdelingerne Jyske Invest Kinesiske Aktier KL og Jyske Invest Indiske Aktier KL.

Læs prospektet under Materiale.

Se selskabsmeddelelse.


 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.