Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest

12.06.2019

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

 De væsentligste ændringer er:

  •  Indirekte handelsomkostninger i bilag 9 er reberegnet.

Læs prospektet under Materiale

Se selskabsmeddelelse

 

Vigtig information
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.